ΑργολίδαΟι επιπτώσεις των νέων φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στους αγρότες

Οι επιπτώσεις των νέων φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στους αγρότες

Οι αγρότες, έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές ανατροπές στον τρόπο με τον οποίο θα φορολογηθούν καθώς και στα θέματα της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Πρόκειται για αλλαγές που, σε κάποιους από αυτούς, θα μειώσει σημαντικά το εισόδημα που τους απομένει για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Υπάρχει όμως και μια συγκεκριμένη κατηγορία αγροτών στους οποίους και θα επιστραφούν χρήματα από προκαταβολή φόρων που έχουν καταβάλλει.

Η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των κατ’ επάγγελμα αγροτών και η φορολόγηση (πέραν ενός ποσού) των αγροτικών επιδοτήσεων είναι η βασική αλλαγή της νέας πραγματικότητας.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Ναυπλίου – Ερμιονίδας και αντιδήμαρχος του Δήμου Ναυπλιέων, Γιώργος Καχριμάνης, εξηγεί με απλά λόγια τις διαφορές και τονίζει την ανάγκη, οι έχοντες εισόδημα από αγροτική περιουσία ή ενασχόληση να προσφύγουν στη βοήθεια κάποιου αναγνωρισμένου Λογιστή για να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις όπως:

## Περικοπή σύνταξης

## Απώλεια εισοδήματος

Προβλήματα ασφαλιστικής επάρκειας

Γράφει ο Γιώργος Καχριμάνης*

Το άρθρο αυτό αποσκοπεί κυρίως στο  να ερεθίσει λίγο περισσότερο όλους όσοι ασχολούνται με την αγροτική εκμετάλλευση ( κατά κύριο επάγγελμα ή δευτερεύον) και λιγότερο να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί με τον νέο νόμο 4387/2016 τόσο για την φορολόγηση όσο και για την ασφάλιση.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισκεφτείτε το λογιστή σας ώστε να προλάβετε καταστάσεις οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί  με τον νέο νόμο.

Εδώ λοιπόν θα ρίξουμε φως σε κάποια σκοτεινά σημεία και σε κάποιες αλλαγές που έχουν προκύψει.

Πρώτα και κύρια αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες φορολογούνται αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα και όχι με ποσοστό 13% όπως συνέβαινε στα εισοδήματα του 2015.

Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων ως εξής:

Εισόδημα Φορ. Συντελεστής Αριθμός τέκνων   Έκπτωση φόρου
0 – 20.000 22% Χωρίς τέκνα 1.900
20.001 – 30.000 29% Ένα 1.950
30.001 – 40.000 37% Δύο 2.000
40.001 – 45% Τρία και άνω 2.100

Μια διευκρίνηση εδώ για το ποιος νοείται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Σύμφωνα με τον νόμο 4389/2016 , Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης

2.Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του

3.Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του  συνολικού ετήσιου εισοδήματός του

4.Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5.Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Ένα άλλο σημείο που χρίζει προσοχής είναι στις περιπτώσεις όπου ένα φυσικό πρόσωπο  μαζί με την αγροτική εκμετάλλευση έχει και παράλληλη δραστηριότητα είτε ως μισθωτός είτε ως επιχειρηματίας είτε ως συνταξιούχος είτε τέλος ως έμπορος – παραγωγός λαϊκών αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές την μείωση του φόρου θα την λάβει όχι για το σύνολο των εισοδημάτων του αλλά μια φορά και για τα εισοδήματα που αφορούν την αγροτική του δραστηριότητα.

Αλλαγές υπάρχουν και στον τρόπο αντιμετώπισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Ενώ μεχρι το 2015 οι επιδοτήσεις ήταν αφορολόγητες έως το ποσό των 12.000,00 στο σύνολό τους,  από το 2016 οι βασική ενίσχυση από το πρώτο ευρώ και η  πράσινη ενίσχυση για το ποσό άνω των 12.000,00 ευρώ περιλαμβάνεται στα κέρδη.

Οι αγροτικές αποζημιώσεις εξακολουθούν στο σύνολό τους να είναι αφορολόγητες.

Προσοχή επίσης στην φετινή προκαταβολή φόρου  η οποία αυξάνεται από 75% σε 100%. Μια διευκρίνηση σ’ αυτό έχει να κάνει στο ότι η πλειονότητα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών όχι μόνο δεν θα έχει αυξημένη προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματα του 2016 αλλά θα πάρουν και επιστροφή της προκαταβολής φόρου του προηγούμενου έτους λόγο του αφορολόγητου που υπάρχει από 01/01/2016

Μικροαλλαγές υπάρχουν και στην διαδικασία ένταξης των αγροτών στο ειδικό ή κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Κατά τα γνωστά εξακολουθούν να ισχύουν τα όρια των 15.000 ευρώ από πωλήσεις προϊόντων και 5.000,00 ευρώ από επιδοτήσεις με την υποσημείωση ότι

α)  για το 2015 η διατύπωση ήταν: δικαιούταν να λάβουν επιδοτήσεις ενώ τώρα αναφέρει έλαβαν επιδοτήσεις,

β) στον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων συμπεριλαμβάνονται και οι λιανικές πωλήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 1.1.2017 μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών θα πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτής

Στο ασφαλιστικό καταργείται  από 01/01/2017 ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών  με βάση τις τεκμαρτές κλάσεις και οι εισφορές. Θα υπολογίζονται με βάση τα φορολογητέα κέρδη.

Μεγάλη αναστάτωση υπήρχε με τους συνταξιούχους του ΟΓΑ οι οποίοι διατηρούν την αγροτική τους εκμετάλλευση. Ο νόμος αναφέρει ρητά ότι όσοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Σ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΣΟΙ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ 12/05/2016,

Πρόβλημα από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, θα αντιμετωπίσουν οι Αγρότες που συνταξιοδοτούνται από τις 12/5/2016 και μετά.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1) Όσοι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, ασκώντας παράλληλα αγροτική δραστηριότητα βγουν στο εξής στην σύνταξη, πρέπει να ανησυχούν για το ενδεχόμενο περικοπής της, με βάση το νέο ασφαλιστικό Κατρούγκαλου

2) Ασαφές είναι το τοπίο και για όσους έκαναν χαρτιά για σύνταξη ΟΓΑ (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 1949), πριν την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου, αφού βρίσκονται στο μεταίχμιο και χρειάζεται να γίνει ειδική πρόβλεψη, ώστε να μην κοπεί η σύνταξή τους αν συνεχίζουν να καλλιεργούν, η οποία λογικά θα τους αποδοθεί για πρώτη φορά τον Ιούλιο.

3) Καμιά επίπτωση στο ποσό σύνταξης που λαμβάνουν, δεν θα έχουν συνταξιούχοι του ΟΓΑ που παραμένουν ενεργοί αγρότες, αρκεί αυτό να έχει γίνει πριν την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού 4387/2016
Σε κάθε περίπτωση αυτό που συμβουλεύω είναι να επισκεφθείτε τους λογιστές σας ώστε να εξετάσετε από κοινού σε πιο σημείο ο νόμος σας αφορά.

Ως πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Ναυπλίου – Ερμιονίδας σας εγγυώμαι ότι όλα τα επίσημα μέλη του συλλόγου μας είναι ενημερωμένα και παρέχουν τεκμηριωμένες απαντήσεις.

*Ο Γιώργος Καχριμάνης

Είναι Οικονομολόγος

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄τάξης

Πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Ναυπλίου – Ερμιονίδας

και Αντιδήμαρχος Δήμου Ναυπλιέων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα