ΑργολίδαΑπολογισμός και οι παρεμβάσεις του Τάσου Τόκα και της ΝΕΔΥΠΕΡ

Απολογισμός και οι παρεμβάσεις του Τάσου Τόκα και της ΝΕΔΥΠΕΡ

Τέλος Αυγούστου συμπληρώθηκε ο τέταρτος χρόνος της Δημοτικής περιόδου 2014-2019. Με την παράταξή μας, στην τέταρτη αυτή χρονιά από την θέση της αντιπολίτευσης,  συμμετείχαμε αντίστοιχα σε όλα τα  συμβούλια (20 στο Δήμο) που έγιναν και προσπαθήσαμε να εκπροσωπήσουμε τους δημότες που μας εμπιστεύθηκαν  αυτή  τη  Δημοτική περίοδο.

Στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του Δήμου, τον Προϋπολογισμό του 2018 (εκτός κάποιων κωδικών για το Τεχνικό Πρόγραμμα), το προσωπικό, τις συμβάσεις έργων, την έγκριση μελετών με προοπτικές ανάπτυξης, τις περισσότερες  αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τη λειτουργία των Νομικών Προσώπων και τους απολογισμούς – ισολογισμούς τους, ψηφίσαμε θετικά. Σε αυτό τον τέταρτο χρόνο και μέσα από τις τοποθετήσεις και τις παρεμβάσεις μας πετύχαμε:

α) Να ψηφιστεί επιτέλους το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου που η παράταξή μας ανέδειξε το 2016.

β) Να τρέξουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από την ΔΕΥΑΕΡ.

γ) Να απορρίψει το ΔΣ του Δήμου μετά  από καίρια παρέμβαση της ΝΕΔΥΠΕΡ και προς όφελος των καταναλωτών, την απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ για τον καθορισμό της δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης στο πλαίσιο του έργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ». Στην απόφαση καθοριζόταν πως η δαπάνη θα ήταν 316,00€  ανά φρεάτιο επίσκεψης του έργου.

δ) Να δοθεί λύση με την κατάλληλη πίεση προς τη Δημοτική Αρχή  στο πρόβλημα της ελλιπούς υδροδότησης στην Κοιλάδα, κ.α.

Τα γεγονότα που σημάδεψαν αρνητικά τη Δημοτική Αρχή τον τέταρτο χρόνο της νέας δημοτικής περιόδου 2014-2019 είναι:

1) Η απαράδεκτη διαχείριση στον τομέα των απορριμμάτων

2) Η κακή ποιότητα νερού στο μεγαλύτερο δίκτυο του Δήμου Ερμιονίδας

3) Η συνεχιζόμενη πολιτική των απευθείας αναθέσεων στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΕΡ

4) Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου της Μαρίνας Πορτοχελίου που η εικόνα του επηρέασε αρνητικά το τουριστικό προϊόν.

5) Η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και των αγροτικών δρόμων

6) Τα πολλά προβλήματα στον τομέα της ύδρευσης στην πόλη του Κρανιδίου λόγω της παλαιότητας του δικτύου.

7) Οι πολλές διακοπές και η χαμηλή πίεση νερού στις οικείες των καταναλωτών.

8) Η αδυναμία να τεθούν οι βάσεις προκειμένου η ανάπτυξη να γίνει πράξη στον τόπο μας, χρησιμοποιώντας τις ευκαιρίες του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020  και οι πολίτες να απολαμβάνουν επιτέλους  τις υπηρεσίες που δικαιούνται.

9) Η απουσία διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και η έλλειψη ικανότητας να αφουγκραστεί  τον παλμό τους.

Αναδείξαμε επίσης:

1) Τις ευθύνες του Δημάρχου Ερμιονίδας πάνω στη διαχείριση των απορριμμάτων   και την άσχημη εικόνα σε όλη σχεδόν την έκταση του Δήμου μας  αφού  δεν αξιολόγησε ως όφειλε  την κατάσταση πάνω σε δύο βασικά ζητήματα: Την έλλειψη των εργαζομένων στην καθαριότητα μετά την λήξη των συμβάσεων στις 31 Μαρτίου 2018 και την με μεγάλη καθυστέρηση ανάθεση τμήματος της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη εργολάβο.

2) Την έλλειψη οράματος να τεθεί ένας ελπιδοφόρος σχεδιασμός για το Δήμο Ερμιονίδας καθώς και την  έλλειψη συντονισμού του έργου της Δημοτικής Αρχής

3) Την υπεροπτική συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής και τη συνακόλουθη περιφρόνηση να μη δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε αυτό το διάστημα στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων μας και του θεσμικού ρόλου της αντιπολίτευσης που ο νόμος επιφυλάσσει.

4) Την λανθασμένη επιλογή της Δημοτικής Αρχής και της ΔΕΥΑΕΡ  στο σχέδιο για αφαλάτωση από υφάλμυρο νερό γεωτρήσεων για μικροπολιτικές σκοπιμότητες  χωρίς να υπολογίζουν  τις συνέπειες των επιλογών τους και τον κίνδυνο ερημοποίησης ολόκληρης της περιοχής. Θυμίζουμε ότι στις 9-5-2016 είχαμε αποστείλει επιστολή στο Δήμαρχο με την οποία είχαμε αναδείξει την ευκαιρία που έχει ο Δήμος Ερμιονίδας να αξιοποιήσει το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 για πόσιμο νερό μέσω αφαλάτωσης θαλασσινού νερού.

5) Την αδράνεια του ΔΣ  της ΔΕΥΑΕΡ πάνω στο σημαντικό ζήτημα της πρόσληψης τακτικού προσωπικού στην επιχείρηση και της γενικότερης πολιτικής που, ελλείψει αυτού  τουλάχιστον τα 4 τελευταία χρόνια,  χαρακτηρίζεται από τις πολλές απευθείας αναθέσεις που μπορεί και να φθάνουν και  το ύψος των 500-600.000 € ετησίως  κάτι που εξυπηρετεί την πολιτική  και τα συμφέροντα της παράταξής του Δημάρχου.

Καταψηφίσαμε:

α) Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 του Δήμου το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο της καθημερινότητας, καθώς υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε έργα αφού σε αυτό θα έπρεπε να αντικατοπτρίζονται οι ανάγκες του Δήμου Ερμιονίδας, αλλά και οι προοπτικές για έργα  ανάπτυξης που θα ωφελήσουν την τοπική οικονομία. Σε αυτό συνηγόρησαν και οι τοποθετήσεις των Προέδρων (Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων) με τις διαμαρτυρίες τους ότι σχεδόν δεν έχει μπει στο Τεχνικό Πρόγραμμα κανένα έργο από αυτά που πρότειναν.

Στη συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα είχαμε επισημάνει πως στις πηγές χρηματοδότησης(έσοδα)  δεν υπήρχε ούτε 1 ευρώ από το ΕΣΠΑ και πως το 48% των δαπανών πάει στην διαχείριση των απορριμμάτων και πως υπήρχε   απουσία προτάσεων που θα τις χαρακτηρίζει η προοπτική ανάπτυξης μέσα από στοχευμένες δράσεις και έργα που θα δημιουργήσουν μια νέα σελίδα και θα αλλάξουν την εικόνα του Δήμου μας. (Π.χ.Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Σχολείων – Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης σε κτίρια του  Δήμου για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας παράλληλα  με την  ένταξή μας στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» κ.α.).

Στη συζήτηση προτείναμε, μεταξύ άλλων:

-Την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην είσοδο της Ερμιόνης λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας

– Την βελτίωση της πρόσβασης προς το σπήλαιο Φράγχθι ( δρόμος από Φούρνους προς Λαμπαγιαννά και μικρή παρέμβαση στο μονοπάτι)

– Την κατασκευή έργων από τα τέλη των εταιρειών ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες-φωτοβολταϊκά), τα λατομεία, τα ιχθυοτροφεία κ.λ.π. αφού είμαστε υποχρεωμένοι να τα επενδύουμε, στο μεγαλύτερο ποσοστό στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου (Δίδυμα-Ηλιόκαστρο-Θερμησία-Φούρνοι-Κοιλάδα), όπου έχουν τις εγκαταστάσεις τους (π/χ βελτίωση εσωτερικής  οδοποιïας –αγροτικών δρόμων για πρόσβαση των αγροτοκτηνοτρόφων κ.α.).

– Την επίσπευση της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε Κρανίδι-Πορτοχέλι (έχουν ψηφιστεί οι σχετικές ρυθμίσεις και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα)

– Την παρέμβαση που απαιτείται στο χώρο της Λαïκής Αγοράς Κρανιδίου.

– Την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κ.α.

β) Αναμορφώσεις προϋπολογισμού για διάφορους κωδικούς και επιμέρους θέματα.

Τάσος Τόκας
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα