Αρχική Τάσος Λάμπρου: Αδιαφορία και αδράνεια του κ. Σφυρή για την δημιουργία του Λιμενικού Φυλακίου Κοιλάδας Αδιαφορία και αδράνεια του κ. Σφυρή για την δημιουργία του Λιμενικού Φυλακίου Κοιλάδας

Αδιαφορία και αδράνεια του κ. Σφυρή για την δημιουργία του Λιμενικού Φυλακίου Κοιλάδας