Αρχική Υλοποιείται το όνειρο του κτηρίου του συσσιτίου της Ευαγγελίστριας Ναυπλίου Υλοποιείται το όνειρο του κτηρίου του συσσιτίου της Ευαγγελίστριας Ναυπλίου1

Υλοποιείται το όνειρο του κτηρίου του συσσιτίου της Ευαγγελίστριας Ναυπλίου1