Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022
Περιφέρεια«Πράσινη Πελοπόννησος»: «Να τοποθετήσουμε Φωτοβολταϊκά στα δημόσια κτίρια»

«Πράσινη Πελοπόννησος»: «Να τοποθετήσουμε Φωτοβολταϊκά στα δημόσια κτίρια»

Το παρόν κείμενο αποτελεί πρόταση της «Πράσινης Πελοποννήσου» η οποία και θα συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την 11-11-2019.

Η πρόταση της «Πράσινης Πελοποννήσου»:
Η «Πράσινη Πελοπόννησος» προτείνει την ανάληψη, το ταχύτερο δυνατόν, πρωτοβουλίας εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκπόνηση Μελέτης με στόχους:

► Την ενεργειακή αποτίμηση των εν λόγω κτιρίων από πλευράς ενεργειακής αποδοτικότητας.

► την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων στις στέγες των ιδιόκτητων κτιρίων που ανήκουν σε φορείς δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας.

Η Μελέτη θα αποτελέσει ισχυρό στοιχείο ετοιμότητας για να υποβληθεί, χωρίς καθυστέρηση, από την ίδια την Περιφέρειά μια (η και περισσότερες) σχετικές επενδυτικές προτάσεις στο ΣΕΣ, με δύο πεδία εφαρμογής:

► την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων (θερμομόνωση, παθητικά συστήματα θέρμανσης, δροσισμού) και

► την αυτοπαραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επενδυτική αυτή πρόταση υπηρετεί τον Θεματικό στόχο 4 (Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα) στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου 2 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον») του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η Μελέτη αυτή προτείνεται ειδικότερα:
→ Να εντοπίσει με βάση τα τηρούμενα στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου το σύνολο (ή μεγάλη προσέγγισή του) των κτιρίων δημόσιας εν γένει ιδιοκτησίας.
→ Να τα κατηγοριοποιήσει σε κτίρια της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Δήμων, των Υπουργείων (πχ δικαστικά κτίρια, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά κτίρια όλων των βαθμίδων, διοικητήρια κλπ).
→ Να καταρτίσει μια σειρά προτεραιότητας (πχ, με δεδομένο ότι την πρωτοβουλία εφαρμογής θα έχει η Περιφέρεια πρώτη προτεραιότητα είναι τα κτίρια ιδιοκτησίας της). Επίσης η σειρά προτεραιότητας θα αφορά και τα ίδια τα κτίρια κάθε φορέα με βάση κριτήρια σχετικά με την στατική και γενική κατάστασή τους, το αν είναι σε χρήση ή όχι, την πιθανότητα ζητημάτων ασφαλείας του εξοπλισμού.
→ Να προβεί σε εκτίμηση κόστους επένδυσης με διάφορα σενάρια (ανάλογα κυρίως με την επιφάνεια που θα καλυφθεί και άλλες παραμέτρους που θα προκύψουν) καθώς και αναμενομένων ωφελειών.
→ Να περιλάβει προτάσεις για την διοίκηση – επιμέλεια του προγράμματος, για την κατάρτιση προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες προς διευκόλυνση των επιμέρους φορέων (Δήμων κλπ).

Με βάση την μελέτη, η οποία θα είναι πολλαπλά χρήσιμη και όχι μόνο για τους σκοπούς της παρούσας πρότασης, μπορεί να καταρτισθεί σειρά επενδυτικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, ξεκινώντας από αυτές που θα κρίνονται ευκολότερα υλοποιήσιμες.
Το προτιμότερο και πιθανότατα πλέον εφαρμόσιμο είναι η μελέτη να γίνει από Ομάδα έργου υπαλλήλων της Περιφέρειας.
Εργαλείο υλοποίησης του σχεδίου, όσον αφορά τα κτίρια ιδιοκτησίας της Περιφέρειας μπορεί να είναι η Αναπτυξιακή εταιρία της περιφέρειας.

Παρακαλώ όπως δοθεί η δέουσα προσοχή στην ανωτέρω πρόταση η οποία μπορεί, εφαρμοζόμενη, να αποτελέσει θετικό πρότυπο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Δήμητρα Λυμπεροπούλου
Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης
«Πράσινη Πελοπόννησος»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα