Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023
ΚόσμοςΑπάντηση στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Π. Κόκκαλη για τις εξορύξεις Υδρογονανθράκων

Απάντηση στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Π. Κόκκαλη για τις εξορύξεις Υδρογονανθράκων

Η διενέργεια μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι απαραίτητη για έργα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων όπως και η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερομένου κοινού για να έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στη διαδικασία εκτίμησης, σύμφωνα με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή Πέτρου Κόκκαλη ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία κι εκπρόσωπο της Κίνησης ΚΟΣΜΟΣ.

Συγκεκριμένα ο ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης στην ερώτηση του  με αφορμή τις παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης  δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιους χώρους της Κρήτης και του Ιουνίου και με δεδομένο ότι οι ανάδοχες εταιρείες ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών, χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ρώτησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

αν οι εξορύξεις υδρογονανθράκων συνάδουν με τους νέους στόχους της Επιτροπής για την κλιματική κρίση και τη Νέα συμφωνία, με δεδομένο ότι η Ένωση θεωρεί επιτακτική ανάγκη – λόγω κλιματικής κρίσης – την απεξάρτηση από την χρήση ορυκτών καυσίμων.

αν συνάδει με τους στόχους της οδηγίας 2014/52/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεδομένου ότι κάποιες από τις περιοχές που παραχωρήθηκαν έχουν μεγάλη σημασία ειδικά για την επιβίωση απειλούμενων θαλάσσιων θηλαστικών που συναντώνται στην Μεσόγειο.

αν συνάδει με τα άρθρα 5 και 9 της οδηγίας 2014/89/ΕΕ.

αν συνάδει με την απόφαση C-474/10 του Δικαστηρίου της ΕΕ, η οποία αναφέρει ότι οι διαβουλεύσεις επί στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να είναι ανοικτές και διαφανείς, και ότι στο ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να δίνεται έγκαιρη και πραγματική ευκαιρία για την έκφραση γνώμης.»

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 28.11.2019

«Η μετάβαση έως το 2050 σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία είναι μια σταδιακή διαδικασία. Το ελληνικό προσχέδιο του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα αναφέρει ότι η αναζήτηση/εκμετάλλευση νέων πόρων υδρογονανθράκων θα αντικαταστήσει μέρος των εισαγωγών υδρογονανθράκων.

Τα έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) 1 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τα έργα για την αναζήτηση και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων μπορούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ. Ανάλογα με τον όγκο που πρόκειται να εξαχθεί, τα έργα αυτά ενδέχεται να εμπίπτουν στο παράρτημα I (σημείο 14) 2 ή II [σημείο 2 στοιχείο δ)] 3 της οδηγίας ΕΠΕ. Αν τα σχέδια εμπίπτουν στο παράρτημα Ι, πρέπει να διενεργηθεί υποχρεωτικά ΕΠΕ. Αν τα έργα εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, εναπόκειται στο κράτος μέλος να προσδιορίσει (μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται έλεγχος), είτε κατά περίπτωση είτε βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων, κατά πόσον το έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση λόγω των πιθανών σημαντικών επιπτώσεών του στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας.

Ωστόσο, η οδηγία ΕΠΕ απαιτεί να παρέχεται έγκαιρα και πραγματικά στο ενδιαφερόμενο κοινό η ευκαιρία να συμμετάσχει στη διαδικασία εκτίμησης. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία χορήγησης άδειας. Ωστόσο, ένα έργο μπορεί να εξαιρεθεί από τις διατάξεις που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση, αν εγκριθεί με ειδική νομοθετική πράξη της εθνικής νομοθεσίας και αν πληρούνται οι στόχοι της οδηγίας ΕΠΕ 5.

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον η οδηγία 2014/89/ΕΕ έχει μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα