Αργολίδα«Α.Πουλάς: Τεστ COVID-19 σε όλους τους αθλητές των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και όχι...

«Α.Πουλάς: Τεστ COVID-19 σε όλους τους αθλητές των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και όχι δειγματοληπτικοί έλεγχοι»

Σε απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε ο Ανδρέας Πουλάς σχετικά με τον σχεδιασμό της Πολιτείας για την ασφαλή έναρξη των πρωταθλημάτων ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και τη διενέργεια μαζικών τεστ COVID-19 στους αθλητές και τους εμπλεκόμενους με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Αναφορικά με τη διεξαγωγή μαζικών τεστ COVID-19, με βάση τη συμφωνία μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και ΕΟΔΥ θα πραγματοποιούνται έλεγχοι σε αθλητές κατόπιν βάσιμων ενδείξεων, καθώς και τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να παρακολουθείται η εικόνα της επιδημίας στον τομέα του αθλητισμού».

Κατόπιν της ανωτέρω απάντησης ο κ. Πουλάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν μας ικανοποιεί. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση την υγειονομική θωράκιση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και την προστασία της υγείας των αθλητών για την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και την ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί με δειγματοληπτικούς ελέγχους ή ελέγχους κατόπιν βάσιμων ενδείξεων. Χρειάζονται μαζικά τεστ ανίχνευσης του COVID-19 (PCR) σε όλους τους αθλητές των πρωταθλημάτων ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, πριν ακόμη ξεκινήσουν την προετοιμασία με τις ομάδες τους. Μόνο έτσι θα μπορέσει να ελεγχθεί η πορεία της πανδημίας και να προστατευτεί η υγεία των αθλητών και των οικογενειών τους. Σύμφωνα άλλωστε με τα τελευταία δεδομένα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πολλοί φορείς COVID-19 βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 20-40 ετών και μάλιστα αρκετοί είναι ασυμπτωματικοί. Μπορούν να μεταδώσουν τον ιό χωρίς καν να γνωρίζουν ότι τον έχουν. Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υποβληθούν σε μαζικά τεστ COVID-19 όλοι οι αθλητές των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων οι οποίοι όπως είναι γνωστό εντάσσονται στην ανωτέρω ηλικιακή ομάδα».

Επισυνάπτεται ολόκληρη η απάντηση του Υφυπουργού

Σε απάντηση της Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ανδρέα Πουλά, σας ενημερώνουμε ότι υπεύθυνες για τα πρωταθλήματα του εκάστοτε αθλήματος είναι οι αντίστοιχες ομοσπονδίες και εν προκειμένω η ΕΠΟ. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δια της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΥΕΕ) θέτει το γενικό πλαίσιο και εγκρίνει αν είναι σύμφωνα με αυτό τα προπονητικά και αγωνιστικά πρωτόκολλα που καταθέτουν οι ομοσπονδίες.

ΕΠΟ έστειλε στις 12/8/2020 το προπονητικό και αγωνιστικό της πρωτόκολλο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και ήδη έχει λάβει τις παρατηρήσεις της ΥΕΕ της Γ.Γ.Α. προκειμένου να τις ενσωματώσει και να τις αναρτήσει. Ο σχεδιασμός αυτός απέδωσε το καλοκαίρι, καθώς όλα τα πρωταθλήματα που προγραμματίστηκαν από τις ομοσπονδίες, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των αθλητών, των προπονητών και των εργαζομένων των σωματείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Επειδή τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς η ΥΕΕ της Γ.Γ.Α. τα παρακολουθεί και προσαρμόζει τις οδηγίες της αναλόγως.

Αναφορικά με την διεξαγωγή μαζικών τεστ COVID-19, με βάση τη συμφωνία μεταξύ Γ.Γ.Α. και ΕΟΔΥ, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι σε αθλητές κατόπιν βάσιμων ενδείξεων, καθώς και τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να παρακολουθείται η εικόνα της επιδημίας στον τομέα του αθλητισμού.

Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στηρίζει έμπρακτα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και έπειτα από 12 χρόνια, προχωρά απευθείας στην επιχορήγηση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, με τη διάθεση ποσού 12 εκατομμυρίων Ευρώ για την άμεση ενίσχυσή τους.

Το ποσό των 12 εκατομμυρίων Ευρώ θα διανεμηθεί με απόλυτη διαφάνεια.

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», που αποτελεί το στάδιο προεγγραφής των ερασιτεχνικών σωματείων στο καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα του Μητρώου Αθλητικών Φορέων, που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων» διασφαλίζεται ότι η διάθεση δημοσίων πόρων που θα στηρίξουν τα αθλητικά Σωματεία θα πραγματοποιηθεί με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, την επιχορήγηση θα λάβουν όσα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία προεγγραφής τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το ποσό για κάθε σωματείο είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση καθώς και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Με κοινή απόφαση μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, οι κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές διανεμητέο ποσό ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων.

Μέχρι στιγμής έχουν προεγγραφεί περίπου 5.000 ερασιτεχνικά σωματεία και η λειτουργία του Μητρώου θα συνεχιστεί.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και κατά την περίοδο της καραντίνας, λάβαμε πολύ έγκαιρα και άμεσα μέτρα για τη στήριξη της αθλητικής οικογένειας. Συγκεκριμένα, μεριμνήσαμε αστραπιαία για την ένταξη των αθλητικών σωματείων στους επιπλέον ΚΑΔ για τα Μέτρα Στήριξης. Παράλληλα, ετοιμάσαμε πολύ γρήγορα πλαίσιο έμμεσων μέτρων με γενναίες οικονομικές διευκολύνσεις στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και τη στήριξη των εκατοντάδων χιλιάδων αθλητών.

Αλλά και οι διοικήσεις των Αθλητικών Κέντρων, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προχώρησαν σε γενναίες οικονομικές διευκολύνσεις, για τη στήριξη των αθλητικών σωματείων.

Επιπρόσθετα, προχωρήσαμε και σε φορολογικές ελαφρύνσεις, προς όφελος του αθλητισμού. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε στις 29 Ιουλίου, ρυθμίσαμε ώστε α) τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων να υπαχθούν σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13% από το 24%), με στόχο τη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα ή και τη μείωση των τελικών τιμών τους, καθώς και την τόνωση της ζήτησης τους, και β) η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών να εξομοιωθεί με αυτή των αμειβόμενων αθλητών (να μειωθεί στο 22% από το +45%), όσον αφορά την μετεγγραφή, την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. Η εξομοίωση αυτή είναι σκόπιμη για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, λόγω της συνάφειας στις ιδιότητες αθλητή και προπονητή.

Επιπλέον, με τον ν. 4646/2019, προβλέψαμε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 22% από 45% για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε αθλητές για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας, αλλά και τη μείωση του ποσού του φόρου κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από δέκα τοις εκατό (10%), που ίσχυε, επί των ποσών δωρεών προς τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Για πρώτη φορά, υλοποιήσαμε πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και με τον ΟΑΕΔ: ενισχύουμε το προσωπικό των εγκαταστάσεων μας κατά 249 άτομα και άλλοι 350 γυμναστές διατίθενται σε 147 Δήμους της χώρας.

Ακόμη, θεσπίσαμε το καινοτόμο σύστημα αξιολόγησης και επιχορήγησης των αθλητικών Ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ», βασισμένο σε απολύτως μετρήσιμους δείκτες. Τα χρήματα των επιχορηγήσεων πλέον κατανέμονται στις Ομοσπονδίες με αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τις πλήρεις δραστηριότητές τους και με διαφάνεια. Στις 3 Ιουνίου μάλιστα, προχωρήσαμε σε ετήσια τακτική επιχορήγηση που έχει ήδη ανακοινωθεί για τις 48 Αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας μας, ύψους 17,5 εκ. ευρώ.

Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα την οικονομική ζημία που έχει υποστεί η αθλητική οικογένεια και από την πρώτη στιγμή δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε σε υψηλά επίπεδα την αθλητική δραστηριότητα προς όφελος της κοινωνίας

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ακολουθήστε την Ενημέρωση Πελοποννήσου στη σελίδα μας στο Facebook

Στην ομάδα και στις ειδήσεις της Google News

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα