Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δημοπρατεί το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΙ – ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.»

0

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δημοπρατεί έργο αξίας 105.000,00€ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Ο σκοπός του έργου είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργίας της καστρονησίδας, μέσα στα πλαίσια των εργασιών που εκτελούνται ήδη από την Αρχαιολογία για την επισκευή και συντήρηση του μνημείου.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει την πόντιση αγωγού ύδρευσης για την επαρκή υδροδότηση καθώς και του αγωγού αποχέτευσης  για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων. Η ολοκλήρωση του έργου της εκβάθυνσης του λιμένα μας δίνει πλέον την ευχέρεια να επέμβουμε ολοκληρωτικά στο εμβληματικό μας κάστρο.

Ακολουθήστε την Ενημέρωση στη σελίδα του Facebook και την Ομάδα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here