ΑργολίδαΝέες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους στον Δήμο Άργους - Μυκηνών

Νέες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους στον Δήμο Άργους – Μυκηνών

Ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών όρισε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Αθανασόπουλο Ιωάννη, Γκαβούνο Νικόλαο, Δούρο Παναγιώτη, Κρίγγο Δημήτριο, Οικονόμου Θεόδωρο, Παπαϊωάννου Παναγιώτη, Πετσέλη Χρήστο, Σαρρή Γεώργιο και Σχοινοχωρίτη Παναγιώτη, ως Αντιδημάρχους του Δήμου με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 1.9.2020 μέχρι και 31.8.2021 και μεταβιβάζει σε αυτούς τις αρμοδιότητες:

Στον κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 
– Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου.
– Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
– Λειτουργίας του Γραφείου Αλιείας του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
– Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Βορίδη και κληροδοτημάτων.
– Περιφερειακός υπεύθυνος για τους πρώην Δήμους Νέας Κίου, Λέρνας και Κοινότητας Αχλαδοκάμπου. 

Στον κ. ΓΚΑΒΟΥΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
– Λειτουργίας Δημοτικού Φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του.
– Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άργους.
– Εποπτείας λειτουργίας Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων.
– Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα. 

Στον κ. ΔΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
– Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
– Λειτουργίας του τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
– Λειτουργίας των Γραφείων α) φυτικής παραγωγής, β) ζωϊκής παραγωγής και γ) Γεωργικής Ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
– Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.
– Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Κουτσοποδίου. 

Στον κ. ΚΡΙΓΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
– Λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
– Σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
– Υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.
– Υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
– Θεμάτων περιβάλλοντος.
– Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στην καθαριότητα.
– Εποπτείας καθαριστριών σχολείων.
– Τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του κ. Δημάρχου.
– Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Άργους.

 Στον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ
– Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
– Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού.
– Υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής.
– Λειτουργίας Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.
– Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου.
– Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Λυρκείας και την πρώην Κοινότητα Αλέας.

 Στον κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
– Λειτουργίας της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου πλην του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
– Έκδοσης οικοδομικών αδειών.
– Πολεοδομικών εφαρμογών.
– Ελέγχου κατασκευών – αυθαιρέτων – βεβαίωσης και είσπραξης πολεοδομικών προστίμων.
– Χωροταξικού σχεδιασμού Δήμου Άργους Μυκηνών.
– Υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Άργους.
– Σχεδίων Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων. Κτηματολογίου. 

Στον κ. ΠΕΤΣΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟ 
– Λειτουργίας Δ/νσης ΚΕΠ.
-Συντήρησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδικών χαρών.
– Λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
– Συντήρησης πρασίνου και κήπων.
– Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στο πράσινο.
– Λειτουργίας των Γραφείων α) Εισφορών – Τελών – Φόρων, β) Δημοτικής Περιουσίας και Δανείων και γ) Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
– Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Μυκηνών. 

Στον κ. ΣΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
– Λειτουργίας και κίνησης μηχανημάτων έργου.
– Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου.
– Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων γενικών καθηκόντων.
– Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου.
– Εποπτείας Δημοτικών χώρων – βλάβες και συντονισμός αποκατάσταση αυτών.
– Εποπτείας Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών αναφορικά με την εξυπηρέτηση των δημοτών, αποπεράτωση και τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης έργων.
– Εποπτείας Εγγείων Βελτιώσεων. 

Στον κ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
– Λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού.
– Υποδοχής αιτημάτων πολιτών, εποπτείας λειτουργίας πενταψήφιου αριθμού αναφοράς βλαβών και ενημέρωσης αντιδημάρχων για την επίλυση αυτών.
– Ανάπτυξης και λειτουργίας κατασκηνώσεων.
– Συμβουλίου Νέων.
– Συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες πολιτών. 

Β. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο ως εξής:
-Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.
– Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας.
– Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.
– Κοινωνική Πρόνοια.
– Διοικητική Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ.
– Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων.
– Ανάπτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Δράσεων του δήμου. 
Γ. Τον κ. Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ. Κρίγγος Δημήτριος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Κρίγγου Δημήτριου, την αρμοδιότητα αυτή, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σχοινοχωρίτης Παναγιώτης
Δ. Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αθανασόπουλος Ιωάννης και Δούρος Παναγιώτης, θα είναι άμισθοι. 

Ακολουθήστε και διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google news
– Στη σελίδα μας στο Facebook
– Στην ομάδα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα