ΕλλάδαΈρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δυσοίωνες οι προσδοκίες για το μέλλον

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Δυσοίωνες οι προσδοκίες για το μέλλον

Εξαμηνία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων)

► Κατακρήμνιση του δείκτη οικονομικού κλίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και όλων των βασικών οικονομικών δεικτών
► Ραγδαία αύξηση αδυναμίας καταβολής υποχρεώσεων
► Δυσοίωνες οι προσδοκίες για το μέλλον

Η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η 24η κατά σειρά, αποτυπώνει τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μετά από την σταθερή σε γενικές γραμμές βελτίωση που είχε καταγραφεί στις προηγούμενες έξι εξαμηνιαίες έρευνες οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οικονομική κατάσταση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιστράφηκε απότομα και σε βάθος.

Όλοι οι δείκτες οικονομικού κλίματος καταγράφουν σοβαρή μείωση δείχνοντας πως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η κατάσταση των μικρών και πολύ επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί δραματικά, θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα τους.

Η ραγδαία μείωση της οικονομικής δραστηριότητας αρχίζει εκ νέου να αποτυπώνεται και στην αδυναμία καταβολής των υποχρεώσεων τόσο προς τον δημόσιο όσο και προς τους ιδιώτες.

Ο φαύλος κύκλος ύφεσης – υπερχρέωσης φαίνεται πως αναβιώνει. Μέσα σε ένα τόσο τοξικό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον, όπου δημιουργούνται συνθήκες για εκτεταμένο και μαζικό κλείσιμο μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν τον βασικό πυλώνα απασχόλησης στην Ελλάδα, είναι μάλλον αμφίβολο πως η ύφεση στην οποία ήδη έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία θα είναι βραχύβια, ανεξάρτητα από τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους επιστήμονες της υγείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του COVID-19.

Η αποψίλωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ισοδυναμεί με αποψίλωση της εναπομείνασας από την δεκαετή οικονομική κρίση μεσαίας τάξης θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Με βάση αυτά είναι αναγκαίο τα μέχρι τώρα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, τόσο για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, όσο και για την κάλυψη απώλειας των εισοδημάτων να διευρυνθούν και να συμπληρωθούν από ένα ρεαλιστικό πλαίσιο διευθέτησης και διαχείρισης των υποχρεώσεων τους.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπου αποτυπώνεται η εξαιρετικά δυσμενής κατάσταση που βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι τα εξής:

Αποτίμηση εξαμήνου –
Βασικοί οικονομικοί δείκτες – Υποχρεώσεις/οφειλές

► 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης τους επιδεινώθηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο έναντι μόλις 4,9% που δήλωσε ότι βελτιώθηκε και 15,1% που δήλωσε πως παρέμεινε αμετάβλητη
► Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώνεται στις 20,1 μονάδες καταγράφοντας πτώση 46 μονάδων μόλις μέσα σε ένα εξάμηνο γεγονός που αποτυπώνει το βάθος της οικονομικής κρίσης
► 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως ο τζίρος τους μειώθηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο έναντι μόλις 5,6% που δήλωσε ότι αυξήθηκε. Μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών 46,4%.
► 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως μειώθηκε η ρευστότητα τους, έναντι μόλις του 5,4% δήλωσε ότι αυξήθηκε.
► 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ)
► 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ
► 1 στις 6 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ
► 1 στις 3 επιχειρήσεις που έχει ενοίκιο δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές.
► 1 στις 5 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες
► 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές προς προμηθευτές
► 1 στις 4 επιχειρήσεις έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο), ενώ 1 στις 5 έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λοιπούς λογαριασμούς (τηλέφωνο, ύδρευση).

Απασχόληση

► 1 στις 6 των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό προχώρησαν σε μείωση των θέσεων απασχόλησης κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εκτιμάται ότι το προηγούμενο εξάμηνο χάθηκαν 117.000 θέσεις απασχόλησης.
► 1 στις 7 των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό θα προχωρήσει σε μείωση των θέσεων απασχόλησης το επόμενο διάστημα, έναντι 6,7% που θα κάνει προσλήψεις. Από την επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων εκτιμάται ότι το επόμενο εξάμηνο κινδυνεύουν να χαθούν 105.000 θέσεις απασχόλησης.

Προσδοκίες για το επόμενο εξάμηνο – Βιωσιμότητα επιχειρήσεων – Υποχρεώσεις/οφειλές
► 1 στις 3 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας τους κατά το επόμενο διάστημα.
► 1 στις 2 επιχειρήσεις αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης το επόμενο εξάμηνο έναντι μόλις του 10,7% που αναμένει βελτίωση και του 26,9% που δεν περιμένει καμία μεταβολή
► 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις προς τις τράπεζες
► 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις ενοικίου
► 1 στις 5 επιχειρήσεις δήλωσε πως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί:
→ στις φορολογικές της υποχρεώσεις
→ στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις (πρώην ΟΑΕΕ και ΙΚΑ)
→ στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές
→ στις υποχρεώσεις για λογαριασμούς ενέργειας και λοιπούς λογαριασμούς

Αξιολόγηση μέτρων της κυβέρνησης για την στήριξη
των επιχειρήσεων
► 6 στις 10 επιχειρήσεις (62,9%) δήλωσαν πως είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι με τα μέχρι τώρα μέτρα της κυβέρνησης, έναντι του 35,3% που δήλωσε πως είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Απαισιόδοξες είναι οι προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο μετά από μια διετία συγκρατημένης αισιοδοξίας και το ιστορικό υψηλό δεκαετίας που καταγράφηκε στην προηγούμενη έρευνα.

Συγκεκριμένα το 52,7% των επιχειρήσεων αναμένει επιδείνωση της κατάστασης έναντι μόλις του 10,7% που αναμένει βελτίωση και του 26,9% που δεν περιμένει καμία μεταβολή

Περισσότερο απαισιόδοξες είναι οι μικρότερες με βάση τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό εργαζομένων, επιχειρήσεις (59,1% και 58,9% αντίστοιχα), οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου (55,3%) και οι μεγαλύτερες σε ηλικία επιχειρήσεις (60% οι επιχειρήσεις 10-15 ετών και 53,8% οι επιχειρήσεις άνω των 15 ετών).

Η ίδια εικόνα καταγράφεται και σε όλους τους βασικούς δείκτες.
Συγκεκριμένα το σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις (47,2%) αναμένει μείωση του τζίρου για το επόμενο εξάμηνο, έναντι του 14,4% που αναμένει αύξηση και του 29% που δεν περιμένει καμία μεταβολή.
Αντίστοιχα για την ζήτηση το 46,7% αναμένει περαιτέρω πτώση για το επόμενο εξάμηνο, έναντι του 15,7% που αναμένει αύξηση και του 29% που δεν περιμένει καμία μεταβολή.
Όσον αφορά τις παραγγελίες το 49,4% εκτιμά πως θα μειωθούν, έναντι του 12,1% που προβλέπει αύξηση και του 27,5% που δεν αναμένει καμία μεταβολή.
Στο κρίσιμο μέγεθος της ρευστότητας οι προσδοκίες είναι εξίσου αρνητικές καθώς σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις (49,1%) αναμένουν περαιτέρω επιδείνωση της ρευστότητας τους έναντι του 13,9% που αναμένει αύξηση και του 28,1% που δεν περιμένει κάποια μεταβολή

Ως προς τις επενδυτικές προβλέψεις για το επόμενο εξάμηνο η έρευνα καταγράφει σημαντική πτώση στην πρόθεση πραγματοποίησης επενδύσεων για το επόμενο εξάμηνο.

Συγκεκριμένα το 8,6% των επιχειρήσεων δηλωση πως θα προβεί σε καποιου είδους επένδυση το επόμενο εξάμηνο, εναντι του 15,4% που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Στα επιμέρους στοιχεία οι μεταποιητικές επιχειρήσεις καταγράφουν το μεγαλύτερο ποσοστο (9,8%) και ακολουθούν οι επιχειρήσεις στον τομέα του εμπορίου (9%) και των υπηρεσιών (7,4%). Επιπλέον, περισσότερες επενδύσεις δηλώνουν πως θα κάνουν οι μεγαλύτερες με βάση τον τζίρο (14,1%) και τον αριθμό εργαζομένων (15,6%) επιχειρήσεις εναντι των μικρότερων επιχειρήσεων που υπολείπονται 5-7 ποσοστιαίες μονάδες.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ραγδαία μείωση της απασχόλησης καταγράφεται στην αποτίμηση της έρευνας κλίματος για το Α εξάμηνο του 2020. Συγκεκριμένα το 11,3% του συνόλου των επιχειρήσεων προχώρησε σε μείωση των θέσεων εργασίας, έναντι του 4,6% που προχώρησε σε αύξηση των θέσεων εργασίας και του 83,1% που διατήρησε τις ιδιες θέσεις απασχόλησης.

Τα ποσοστά για το αντίστοιχο περσινό διάστημα ήταν 5,8% μείωση θέσεων εργασίας, 9,9% αύξηση και 83,6% διατήρηση. Καταγράφεται δηλαδή διπλάσιο ποσοστό όσον αφορά τη μείωση των θέσεων απασχόλησης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και πτώση του ποσοστού των προσλήψεων.
Εξετάζοντας τα ευρήματα με αναγωγή στις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό προκύπτει ότι το 16,9% των επιχειρήσεων αυτών προχώρησε σε μείωση του προσωπικού έναντι 6,9% που προχώρησε σε αύξηση και του 74,7% που διατήρησε το προσωπικό του σταθερό.
Στα επιμέρους στοιχεία οι μεγαλύτερες μειώσεις προσωπικού καταγράφηκαν στις μεγαλύτερες με βάση τον αριθμό εργαζομένων επιχειρήσεις (18,75% επιχειρήσεις με πάνω από 5 άτομα προσωπικό), στις επιχειρήσεις με τζίρο από 50.000-100.000€ (16,4%), στις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια των μνημονίων (16,1% επιχειρήσεις με ηλικία 5-10 ετη) και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιουνται στην περιοχή Νησιά Αιγαίου-Κρήτης (21,3%).
Κλαδικά οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες προχώρησαν στις μεγαλύτερες μειώσεις προσωπικού (16,2%), εναντι του εμπορίου (8,3%) και της μεταποίησης (8,2%).

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εκτιμάται ότι κατά το προηγουμενο εξάμηνο χάθηκαν 117.000 θέσεις εργασίας, στοιχείο που συμβαδίζει με τα μηνιαία στοιχεία των ερευνων εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ που για τον Μάιο του 2020 καταγράφει ποσοστό ανεργίας 17%.
Πέραν των προαναφερόμενων δυσμενών στοιχείων και την μείωση της απασχόλησης που καταγράφεται λόγω της υγειονομικής κρίσης δεν πρέπει να παραβλέπεται και η μείωση των εισοδημάτων που προκαλείται από την αναστολή συμβάσεων εργασίων.
Σύμφωνα με την έρευνα περισσότερες από 4 στις 10 (43,5%) επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ανέστειλαν συμβάσεις εργασίας κατά το προηγούμενο εξάμηνο, με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στις υπηρεσίες (47,6%). Επιπλέον, το 7,3% των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό προχώρησαν σε μετατροπή των συμβάσεων εργασίας από πλήρους σε μερικής/εκ περιτροπής απασχόληση, ενώ μόλις το 2,1% των επιχειρήσεων ακολούθησαν την αντίθετη πορεία. Τέλος το 7,7% των επιχειρήσεων αξιοποίησε το καθεστώς της εξ αποστάσεως εργασίας

Οι προοπτικές για το επόμενο εξάμηνο καταγράφουν μια εξαιρετικά δυσμενή εικόνα για τις προοπτικές απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας το 14,3% των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού το επόμενο εξάμηνο, έναντι του 6,7% που θα κάνει προσλήψεις, ενώ το 73,4% δήλωσε πως θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας. Από την επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων εκτιμάται ότι το επόμενο εξάμηνο κινδυνεύουν να χάθουν 105.000 θέσεις εργασίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η υγειονομική κρίση που είχε σαν αποτέλεσμα την απότομη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας έχει δημιουργήσει σοβαρή αύξηση των οφειλών των επιχειρήσεων που φαίνεται πως στις παρούσες συνθήκες αδυνατούν να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Όλες οι κατηγορίες υποχρεώσεων έχουν αρχίσει να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) 1 στις 4 επιχειρήσεις (25,4%) δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ) έναντι του 17,9% του προηγούμενου εξαμήνου. Στα επιμέρους στοιχεία το 29,8% των επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, έναντι 25,3% της μεταποίησης και 21% του τομέα του εμπορίου.
Επιπλέον υψηλά ποσοστά ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών παρουσιάζουν οι μεγαλύτερες σε ηλικία (πάνω από 15 έτη λειτουργάς) επιχειρήσεις (27,8%), οι μικρότερες με βάση τον τζίρο επιχειρήσεις (31%), οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αττική (27,7%) και οι επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό (32,6%).

Παρόμοια είναι η κατάσταση και ως προς τον πρώην ΟΑΕΕ καθώς 1 στις 4 επιχειρήσεις (25,3%) δηλώνει πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ. Στα επιμέρους στοιχεία οι Υπηρεσίες καταγράφουν το μεγαλύτερο ποσοστό (27,5%) επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές και ακολουθούν η μεταποίηση (26,3%) και το εμπόριο (22,3%). Επίσης, οι μικρότερες με βάση τον τζίρο επιχειρήσεις καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (33,6%) ληξιπρόθεσμων προς τον πρώην ΟΑΕΕ οφειλών, καθώς και επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό (34,4%).
Το 16,9% δήλωσε πώς έχει καθυστερημένες οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ έναντι 7,5% που είχε καταγραφεί το προηγούμενο εξάμηνο. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό (19,7%) καθυστερημένων οφειλών, έναντι της μεταποίησης (15,5%) και του εμπορίου (15%).
Ως προς τις τράπεζες το 18,4% των επιχειρήσεων δήλωσε πως έχει καθυστερημένες τραπεζικές οφειλές, έναντι 13,4% που ήταν το προηγούμενο εξάμηνο. Κλαδικά το 19,7% των επιχειρήσεων του κλάδου των υπηρεσιών δηλώνει πως έχει καθυστερημένες οφειλές προς τις τράπεζες, έναντι 19% του εμπορίου και 15,5% της μεταποίησης.
Το 20,3% του συνόλου των επιχειρήσεων δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές ενοικίων έναντι 12,1% που είχε καταγραφεί το προηγούμενο εξάμηνο.

Ωστόσο εξετάζοντας τα ευρήματα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενοίκιο το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 30%. Στα επιμέρους στοιχεία οι επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα καθώς το 40% αυτών έχουν καθυστερημένες οφειλές ενοικίων.

Περισσότερες από 1 στις 4 επιχειρήσεις (26,7%) έχει καθυστερημένες οφειλές προς προμηθευτές, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να είναι απόλυτα συνεπείς προς τους συνεργάτες τους καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της δραστηριότητας τους,

Η εκτίναξη του ποσοστού αυτού καταδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην παρούσα χρονική συγκύρια και τα οποία επηρεάζουν κρίσιμα την βιωσιμότητα τους. Στα επιμέρους στοιχεία αυτής της κατηγορίας υποχρεώσεων καθυστερημένες οφειλές έχει το 28,9% των επιχειρήσεων της μεταποίησης και ακολουθούν το εμπόριο (28%) και οι υπηρεσίες (23,9%).

Στις υπόλοιπες κατηγορίες σε δυσμενέστερη θέση βρίσκονται οι μικρότερες με βάση τον τζίρο επιχειρήσεις (28,1%), οι επιχειρήσεις με πάνω από 15 έτη λειτουργίας (27,9%) και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Νησιά Αιγαίου Κρήτης (37%).
Τέλος σχεδόν 1 στις 4 επιχειρήσεις (23,5%) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο), ενώ 1 στις 5 (19,6%) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λοιπούς λογαριασμούς (τηλέφωνο, ύδρευση).
Ως προς τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το επόμενο διάστημα η κατάσταση προδιαγράφεται δυσοίωνη καθώς 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί:
► στις δανειακές της υποχρεώσεις προς τις τράπεζες (23,9%)
► στις υποχρεώσεις ενοικίου (24,8),
ενώ 1 στις 5 επιχειρήσεις δήλωσε πως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί:
► στις φορολογικές της υποχρεώσεις (22,2%)
► στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις (21,9% προς τον πρώην ΟΑΕΕ και 17,5% προς το ΙΚΑ)
► στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές (19,9%)
► στις υποχρεώσεις για λογαριασμούς ενέργειας (20,2%) και λοιπούς λογαριασμούς (19,7%)

Βιωσιμότητα επιχειρήσεων

Σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αναφορικά με την βιωσιμότητα τους καθώς καταγράφεται απότομη επιδείνωση των στοιχείων συγκρίνοντας τα με τις πιο πρόσφατες έρευνες οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 2019 & Φεβρουάριος 2020)

Σχεδόν 1 στις 3 (32,7%) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας τους κατά το επόμενο διάστημα. Ειδικότερα το 13% δήλωσε πως με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι πολύ πιθανό να διακόψει την λειτουργία του ενώ το 19,7% δήλωσε πώς είναι αρκετά πιθανό.

Από τις επιχειρήσεις αυτές το 17,9% δήλωσε πως ενδέχεται να διακόψει την δραστηριότητα εντός τριμήνου, το 42% μέσα στο εξάμηνο, ενώ το 38,2% αργότερα. Στα επιμέρους στοιχεία τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν στον κλάδο των υπηρεσιών (35,9%), στις μικρότερες με βάση τον τζίρο επιχειρήσεις (44,5%) και στις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό (45,7%).

Ακολουθήστε την Ενημέρωση Πελοποννήσου στη σελίδα μας στο Facebook

Στην ομάδα και στις ειδήσεις της Google News

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα