Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023
Αργολίδα«Ανδρέας Πουλάς: Να βρεθεί άμεσα λύση για την ενίσχυση των παραγωγών κηπευτικών...

«Ανδρέας Πουλάς: Να βρεθεί άμεσα λύση για την ενίσχυση των παραγωγών κηπευτικών θερμοκηπίου του Ν. Αργολίδας»

Σε απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε ο Ανδρέας Πουλάς σχετικά με την ενίσχυση των παραγωγών κηπευτικών θερμοκηπίου του Ν. Αργολίδας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

«Με βάση σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκδόθηκε και η αριθμ. 1338/312351/6-11-2020 ΚΥΑ με θέμα «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Καλαμών, β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρητης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες, και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19-3-2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 4937), προϋπολογισμού 37.970.046€.

Όσον αφορά την επιλογή στήριξης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών της Κρήτης επισημαίνεται ότι η Κρήτη αντιπροσωπεύει το 80% της συνολικής παραγωγής της χώρας σε θερμοκηπιακά είδη. Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι παραγωγοί της Κρήτης κινήθηκαν άμεσα και απέστειλαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει το θέμα της στήριξης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην υπόλοιπη Ελλάδα.»

Κατόπιν της ανωτέρω απάντησης ο κ. Πουλάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι ειδικές οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν φέτος λόγω της πανδημίας έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς θερμοκηπιακών καλλιέργειών του Ν. Αργολίδας αλλά και όλης της χώρας σε πολύ δεινή οικονομική κατάσταση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αδυνατούν να συνεχίσουν την παραγωγική διαδικασία, δεδομένου ότι οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες έχουν και πολύ υψηλό κόστος παραγωγής.

Καλούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να σταματήσει απλώς να εξετάζει το ενδεχόμενο αλλά να προχωρήσει άμεσα στη στήριξη των θερμοκηπιακών καλλιέργειών στο Ν. Αργολίδας και στην υπόλοιπη Ελλάδα.»

Ακολουθήστε την “Ενημέρωση Πελοποννήσου” στο GOOGLE NEWS

– Στη σελίδα του Facebook
– Στην ομάδα

Επισυνάπτεται ολόκληρη η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Πουλάς, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, σχεδίασε την λήψη μέτρων στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο λήψης μέτρων κρατικών ενισχύσεων για την στήριξη της οικονομίας που θέσπισε η αριθμ. C(2020) 1863 final/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής εκδόθηκε και η αριθμ.1338/312351/6-11-2020 ΚΥΑ με θέμα «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Καλαμών, β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες, και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 4937), προϋπολογισμού 37.970.046€.

Όσον αφορά την επιλογή στήριξης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών της Κρήτης επισημαίνεται ότι η Κρήτη αντιπροσωπεύει το 80% της συνολικής παραγωγής της χώρας σε θερμοκηπιακά είδη. Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι παραγωγοί της Κρήτης κινήθηκαν άμεσα και απέστειλαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει το θέμα της στήριξης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές εντάχθηκαν στην ενίσχυση η οποία ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της αριθμ.114/221330/7-8-2020 ΚΥΑ με θέμα «Χορήγηση κρατικών οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών της χώρας και λεπτομέρειες

ΕΚ:Https://d.docs.live.net/ff066a186489a60c/Υπολογιστής/21-11-2020/Ε 847 Ενίσχυση παραγωγών κηπευτικών θερμοκηπίου Π Ε Αργολίδας.docx

– 2 –

εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο)» (Β’ 3343), προϋπολογισμού 14.800.000€.

Δικαιούχοι της άμεσης επιχορήγησης είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, έως και 31/12/2019.

β) Έχουν «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4497/2017 (Α΄171).

γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14).

δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πλέον των ανωτέρω, όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Σημειώνεται ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης ήταν η 23η Σεπτεμβρίου 2020.

Εκ των ανωτέρω αναφερθέντων, γίνεται εμφανές ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρακολουθεί στενά τις ασυμμετρίες που παρατηρούνται στον πρωτογενή τομέα και στηρίζει εμπράκτως όλους όσοι έχουν υποστεί ζημία από τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης της πανδημίας, παρεμβαίνοντας αποφασιστικά και ουσιαστικά σε κάθε ζήτημα που τυχόν προκύπτει, με στοχευμένη λήψη μέτρων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα