Περιφέρεια Ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας για τους κατόχους ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων

Ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας για τους κατόχους ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων

0

Καλούνται οι κάτοχοι ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων όπως καταθέσουν μέχρι και την 20η Απριλίου 2021, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των μηχανημάτων/οχημάτων τους.

Τα εν λόγω μηχανήματα, θα απασχοληθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας στις έκτακτες ανάγκες (π.χ.: πλημμύρες, φωτιές, κατολισθήσεις, καταπτώσεις, χιονοπτώσειςκλπ.) -που τυχόν προκύψουν- κατά το έτος 2021.

 • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των μηχανημάτων/οχημάτων τους θα αναφέρει απαραίτητα τα κάτωθι στοιχεία:
  α) Επωνυμία επιχείρησης,
  β) ΑΦΜ επιχείρησης,
  γ) έδρα επιχείρησης (δ/νση),
  γ) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό & φαξ)
  δ) e-mail
  ε) εκπρόσωπο επιχείρησης με τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό),
  στ) πίνακα των διατιθέμενων μηχανημάτων/οχημάτων/οδηγών-χειριστών

-αριθμό κυκλοφορίας

-το είδος του μηχανήματος

-τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος (ιπποδύναμη, χωρητικότητα, κυβισμό, κλπ)

Επιθυμητό είναι, οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν:

-τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας και άδειες χειριστών των μηχανημάτων

-Υπεύθυνη δήλωση ως προς την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων (περί καταβολής τελών, ασφάλισης, κλπ)

Όλα τα παραπάνω θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Π.Ε. Αργολίδας και θα συνοδεύονται από την αίτηση του ενδιαφερόμενου, είτε ταχυδρομικά στη ταχ. Διευθυνση: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας – παρ. οδος Ναυπλίου – Ν. Κίου – 21100 – Ναύπλιο,είτε μεηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tech@argolida.g

Ακολουθήστε την “Ενημέρωση Πελοποννήσου” στο GOOGLE NEWS

– Στη σελίδα του Facebook
– Στην ομάδα

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version