Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022
ΕλλάδαΓ. Ψυχογιός: Να στηριχθούν άμεσα και οι λογιστές λόγω της πανδημίας

Γ. Ψυχογιός: Να στηριχθούν άμεσα και οι λογιστές λόγω της πανδημίας

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών  Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ  μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας Γ. Ψυχογιός με θέμα την Υπέρμετρη επιβάρυνση λογιστών – φοροτεχνικών με διεκπεραίωση υποθέσεων άσχετων με το αντικείμενό τους.

Σύμφωνα με την Ερώτηση κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλουν τα μέτρα αντιμετώπισής της, ένα σημαντικό μέρος των δημόσιων υπηρεσιών είτε έχει οδηγηθεί σε καθεστώς υπολειτουργίας, είτε έχει αναστείλει εξ ολοκλήρου τις εργασίες δια ζώσης εξυπηρέτησης του κοινού.

Ταυτόχρονα, όμως, η διαδικασία διεκπεραίωσης των σχετικών εργασιών έχει μεταφερθεί στο ψηφιακό πεδίο  και πολίτες καλούνται να καταθέτουν διαδικτυακά τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους.  

Ωστόσο, πολλοί από τους συμπολίτες μας, αδυνατούν να το πράξουν· είτε γιατί δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, είτε γιατί δεν γνωρίζουν πώς να τον χρησιμοποιήσουν.

Αποτέλεσμα αυτών των προβλημάτων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί να έχουν επιβαρυνθεί κατά το διάστημα της πανδημίας με έναν βαρύτατο όγκο δηλωτικών υποχρεώσεων, ο οποίος έχει μεταβάλει ριζικά το φυσιολογικό και σύνηθες αντικείμενο της εργασίας τους.

Η θέση των λογιστών–φοροτεχνικών επιβαρύνεται αδιάκοπα, αφού καλούνται να ασχοληθούν με όλες αυτές τις υποθέσεις –οι οποίες θα έπρεπε να διεκπεραιώνονται από τις υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθώς και του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) –, ενώ διατηρούν ταυτόχρονα την υποχρέωση να προετοιμάζουν και να καταθέτουν τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Μετά τα παραπάνω ερωτήθηκαν οι κ.κ. Υπουργοί:

 (α) Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν προκειμένου οι λογιστές–φοροτεχνικοί να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα με την διεκπεραίωση υποθέσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενό τους, αλλά και να διευκολύνονται στο δύσκολο έργο τους;

 (β) Με ποιο τρόπο σκοπεύουν να ενισχύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν το κοινό σχετικά με την υποβολή διαφόρων αιτήσεων (ΚΕΠ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κ.λπ.), ώστε να μην χρειάζεται οι λογιστές – φοροτεχνικοί να υποκαθιστούν την δημόσια διοίκηση;

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Υπέρμετρη επιβάρυνση λογιστών – φοροτεχνικών με διεκπεραίωση υποθέσεων άσχετων με το αντικείμενό τους».

Κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλουν τα μέτρα αντιμετώπισής της, ένα σημαντικό μέρος των δημόσιων υπηρεσιών είτε έχει οδηγηθεί σε καθεστώς υπολειτουργίας, είτε έχει αναστείλει εξ ολοκλήρου τις εργασίες δια ζώσης εξυπηρέτησης του κοινού.

Ταυτόχρονα, όμως, η διαδικασία διεκπεραίωσης των σχετικών εργασιών έχει μεταφερθεί στο ψηφιακό πεδίο. Οι πολίτες καλούνται να καταθέτουν διαδικτυακά τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους προκειμένου να λάβουν τις διοικητικές υπηρεσίες που επιθυμούν (π.χ. καταβολή επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών κ.α.).

Ωστόσο, πολλοί από τους συμπολίτες μας, που είναι πλέον υποχρεωμένοι να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους μέσω του διαδικτύου, αδυνατούν να το πράξουν· είτε γιατί δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, είτε γιατί δεν γνωρίζουν πώς να τον χρησιμοποιήσουν.

Αποτέλεσμα αυτών των προβλημάτων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί να έχουν επιβαρυνθεί κατά το διάστημα της πανδημίας με έναν βαρύτατο όγκο δηλωτικών υποχρεώσεων, ο οποίος έχει μεταβάλει ριζικά το φυσιολογικό και σύνηθες αντικείμενο της εργασίας τους.

Συγκεκριμένα, η ποικιλία των αιτήσεων, τις οποίες καλούνται να συμπληρώνουν και να καταθέτουν οι λογιστές–φοροτεχνικοί, καλύπτει πλέον ένα εξαιρετικά ευρύ και ετερόκλητο φάσμα πεδίων της διοίκησης. Ενδεικτικά περιλαμβάνει
(α) αιτήσεις για επίδομα παιδιού,
(β) αιτήσεις για στρατολογικά πιστοποιητικά και διαδικασίες,
(γ) αιτήσεις συνταγογράφησης φαρμάκων,
(δ) αιτήσεις για νέα γυαλιά οράσεως,
(ε) αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
(στ) αιτήσεις για υπαγωγή στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ,
(ζ) αιτήσεις για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων,
(η) αιτήσεις για επίδομα γέννησης,
(θ) αιτήσεις για φοιτητικό επίδομα,
(ι) αιτήσεις προς ΟΑΕΔ (έκδοση κάρτας ανεργίας, ανανέωση αυτής κάθε μήνα και δήλωση παρουσίας ανέργου), καθώς και
(ια) αιτήσεις κάθε είδους που σχετίζονται με τα έκτακτα μέτρα για τον COVID-19.

Συμπερασματικά, η θέση των λογιστών–φοροτεχνικών επιβαρύνεται αδιάκοπα, αφού καλούνται να ασχοληθούν με όλες αυτές τις υποθέσεις –οι οποίες θα έπρεπε να διεκπεραιώνονται από τις υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθώς και του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) –, ενώ διατηρούν ταυτόχρονα την υποχρέωση να προετοιμάζουν και να καταθέτουν τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Κατόπιν τούτων:

Επειδή είναι απαράδεκτο ο κλάδος των ελεύθερων επαγγελματιών λογιστών – φοροτεχνικών να υποκαθιστά στην πράξη το έργο της δημόσιας διοίκησης.

Επειδή ο τεράστιος όγκος των αιτήσεων που οι λογιστές – φοροτεχνικοί καλούνται να καταθέτουν στις «πλατφόρμες» είναι ανθρωπίνως αδύνατον να διεκπεραιωθεί, και μάλιστα εντός ασφυκτικών προθεσμιών, γεγονός που έχει οδηγήσει τον κλάδο στην απόγνωση.

Επειδή η Κυβέρνηση εξακολουθεί να αγνοεί τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ)1, ώστε οι προαναφερόμενες εργασίες να υλοποιούνται εντός ανθρώπινων συνθηκών εργασίας και χωρίς επιβάρυνση της σωματικής και ψυχικής υγείας των επαγγελματιών του κλάδου.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

(α) Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν προκειμένου οι λογιστές–φοροτεχνικοί να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα με την διεκπεραίωση υποθέσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενό τους, αλλά και να διευκολύνονται στο δύσκολο έργο τους;

 (β) Με ποιο τρόπο σκοπεύουν να ενισχύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν το κοινό σχετικά με την υποβολή διαφόρων αιτήσεων (ΚΕΠ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κ.λπ.), ώστε να μην χρειάζεται οι λογιστές – φοροτεχνικοί να υποκαθιστούν την δημόσια διοίκηση;

Ακολουθήστε την “Ενημέρωση Πελοποννήσου” στο GOOGLE NEWS

– Στη σελίδα του Facebook
– Στην ομάδα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα