Αργολίδα Το Υπουργείο προσπαθεί να “θολώσει” και άλλο τα ρυπασμένα νερά του Αργολικού...

Το Υπουργείο προσπαθεί να “θολώσει” και άλλο τα ρυπασμένα νερά του Αργολικού κόλπου

0

Απάντηση του Υπουργείου για το πρόβλημα της ρύπανσης του Αργολικού κόλπου»

Σε απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε ο Ανδρέας Πουλάς σχετικά με το θέμα της ρύπανσης του Αργολικού κόλπου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

«H διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, αλλά και των αποχετευτικών δικτύων, καθώς και η αποκατάσταση ζημιών και δυσλειτουργιών αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων φορέων λειτουργίας (Δήμοι, ΔΕΥΑ, Εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης).

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων», η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει.

Το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων/ΥΠΕΝ έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τους οικισμούς που εμπίπτουν σε αυτή. Για το σκοπό αυτό συλλέγει, ελέγχει και αξιολογεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) τα οποία καταχωρούνται από τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας των ΕΕΛ στην Εθνική Βάση Δεδομένων των ΕΕΛ (http://astikalimata.ypeka.gr).

Συγκεκριμένα για την Ε.Ε.Λ. Άργους-Ναυπλίου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί μέχρι σήμερα στην Εθνική Βάση Δεδομένων των ΕΕΛ, η εγκατάσταση λειτουργεί σύννομα, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τις οποίες θέτει η Οδηγία. Η οικεία Περιφέρεια (επισυνάπτεται το έγγραφό της), έχει διενεργήσει ελέγχους τόσο σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο και στην Ε.Ε.Λ. Άργους – Ναυπλίου και στην παρούσα χρονική περίοδο, είναι σε εξέλιξη περιβαλλοντική επιθεώρηση ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω το περιστατικό της ρύπανσης του αργολικού κόλπου, το οποίο έλαβε χώρα στις αρχές Φεβρουαρίου.»

Το δε επισυναπτόμενο έγγραφο της Περιφέρειας αναφέρεται στους ελέγχους και στις διοικητικές κυρώσεις που έχει επιβάλλει η Περιφέρεια για παραβάσεις της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας τόσο στις  βιομηχανίες όσο και στον βιολογικό.

Κατόπιν της ανωτέρω απάντησης ο κ. Πουλάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Το Υπουργείο με την απάντηση του, προσπαθεί να «θολώσει» κι άλλο τα ρυπασμένα νερά του Αργολικού κόλπου, αποποιείται των  ευθυνών του ως ανώτερη εποπτεύουσα αρχή και προσπαθεί καταστήσει μοναδικά υπεύθυνους τους τοπικούς φορείς. Αποφεύγει έτσι να απαντήσει στο τρίτο και καίριο ερώτημα μας: «3. Σε ποιες άμεσες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ως ανώτερη εποπτεύουσα αρχή για την οριστική λύση του μείζονος αυτού περιβαλλοντικού προβλήματος;»

Αναμέναμε τόσο εμείς όσο και οι πολίτες της Αργολίδας μια πιο υπεύθυνη στάση από πλευράς Υπουργείου για ένα τόσο σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα  και την δρομολόγηση άμεσων ενεργειών για την οριστική του λύση. Δυστυχώς διαψευστήκαμε. Αφήνουμε τα υπόλοιπα στην κρίση του Αργολικού λαού. 

Ακολουθήστε την “Ενημέρωση Πελοποννήσου” στο GOOGLE NEWS

– Στη σελίδα του Facebook
– Στην ομάδα

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version