ΑργολίδαΑνδριανός: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την πληρωμή της προκαταβολής στους πληγέντες παραγωγούς...

Ανδριανός: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την πληρωμή της προκαταβολής στους πληγέντες παραγωγούς από τον παγετό

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ο νόμος 4931/2022 που συμπεριλαμβάνει στο άρθρο 69 την ψηφισθείσα τροπολογία με αριθμό 1300/199 για την προκαταβολή της αποζημιώσης στους πληγέντες παραγωγούς από τον παγετό του Ιανουαρίου του 2022.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 69 του ΦΕΚ αναφέρονται τα εξής:

1. Ειδικά για τις ζημίες που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» από την 24η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Ιανουαρίου 2022, σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της μοναδικής φύσης του στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ.

1 του άρθρου 15 του v. 3877/2010 (Α ́ 160), της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρίθμ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 1669), των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ’ αρίθμ. 157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 7 της υπ’ αρίθμ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 1239).

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.5127/57526/26.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́1913), για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

3. Αποκλειστικά για το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων:

α. Οι ώρες της απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή εργασία της περ. α ́ της υποπαρ. 2 της παρ. Α ́ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.

β. Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι τις 22:00, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές, μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ’ αρίθμ. 287819/10.8.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 1163).

4. Οι παρ. 1 έως 3 ισχύουν αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» της παρ. 1 και για τον σκοπό αυτό και σε καμία περίπτωση πέραν της 30ής Ιουνίου 2022».

Ακολουθήστε και διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google news
– Στη σελίδα μας στο Facebook
– Στην Oμάδα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα