ΕλλάδαΕργασιακή κατάσταση των συμβασιούχων που προσελήφθησαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δυνάμει της...

Εργασιακή κατάσταση των συμβασιούχων που προσελήφθησαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δυνάμει της από 14.3.2020 ΠΝΠ

Ερώτηση σχετικά με την εργασιακή κατάσταση των συμβασιούχων που προσελήφθησαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με την από 14.3.2020 ΠΝΠ κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρόκειται για περίπου 25.000 συμβασιούχους που προσελήφθησαν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της Χώρας προκειμένου να καλυφθούν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες τους από την αρχή της πανδημίας, δεδομένου του ότι τόσο οι Δήμοι όσο και οι Περιφέρειες αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν τις εξαιρετικά αυξημένες υγειονομικές και λειτουργικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν εξ αφορμής της πανδημίας με ελλιπές αριθμητικά προσωπικό λόγω της υποστελέχωσης καίριων υπηρεσιών τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ.Μαυρουδή Βορίδη

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Θέμα: «Εργασιακή κατάσταση των συμβασιούχων που προσελήφθησαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δυνάμει της από 14.3.2020 ΠΝΠ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.24 της από 14.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α’ 2020) δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. να συνάπτουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου (Ο.Χ.) κάθε ειδικότητας δυνάμει της παρ1 του αρ.206 του ν.3584/2007 και της περ.ιε’ της παρ.2 του αρ.1 του ν.3812/2009 με διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης της διασποράς του κορωνοϊού Covid 19. Ακολούθως με την παρ.1 του αρ.37 της ΠΝΠ με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασπορά του κορωνοϊού Covid 19, για την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α’/20.3.2020), προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.24 της από 14.3.2020 ΠΝΠ δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των 12 μηνών όπως προβλέπονται στην παρ.1 αρ.206 του ν.3584/2007 και της περ.ιε’ της παρ.2 του αρ.1 του ν.3812/2009 καθώς και στον χρονικό περιορισμό των 3 μηνών που προβλέπεται στην παρ.1 του αρ.5 του ΠΔ 164/2004.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω δυνατότητας προσελήφθησαν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της Χώρας περί τους 25.000 συμβασιούχους προκειμένου να καλυφθούν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες τους από την αρχή της πανδημίας, δεδομένου του ότι τόσο οι Δήμοι όσο και οι Περιφέρειες αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν τις εξαιρετικά αυξημένες υγειονομικές και λειτουργικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν εξ αφορμής της πανδημίας με ελλιπές αριθμητικά προσωπικό λόγω της υποστελέχωσης καίριων υπηρεσιών τους.

Οι εργαζόμενοι αυτοί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολήθηκαν απρόσκοπτα σε κενές οργανικές θέσεις καλύπτοντας ως επί το πλείστον πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ. Επί παραδείγματι, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους διαχειρίστηκαν κωδικούς του συστήματος IRIDA, ορίστηκαν ως επιτηρητές σε εξετάσεις για διπλώματα οδήγησης, διαχειρίστηκαν το σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών για την έκδοση/ανανέωση/απώλεια/επαναχορήγηση κλπ διπλωμάτων επαγγελματικών και μη, εργάστηκαν στην καθαριότητα ρεμάτων και εκχιονισμού, διενεργούσαν τεστ ανίχνευσης του ιού, συμμετείχαν στην ανίχνευση κρουσμάτων και γενικώς παρείχαν υπηρεσίες σε νευραλγικές θέσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, παρέχοντας λύσεις και συμβάλλοντας σημαντικά στην βελτίωση των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.

Από τους περίπου 25.000 συμβασιούχους που προσελήφθησαν δυνάμει της από 14.3.2020 ΠΝΠ, οι 21.412 αμείβονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι 2.376 μέσω κοινοτικών προγραμμάτων. Οι αρχικές συμβάσεις τους ήταν μηνών, ωστόσο έκτοτε παρατάθηκαν αρκετές φορές, με αποτέλεσμα να έχουν συμπληρωθεί 2 χρόνια εργασίας τους κατά τον χρόνο απόλυσης τους. Τονίζεται ότι βάσει του νόμου, οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ δεν δύνανται να παραταθούν πέραν της διετίας.

Ήδη αρκετοί συμβασιούχοι προσέφυγαν δικαστικά διεκδικώντας την αλλαγή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου με την ανοχή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που λόγω της έλλειψης προσωπικού βασίζονται στο συγκεκριμένο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ δεν έχει λήξει η πανδημία και οι συνέπειες της για τους πολίτες, οι δήμοι και οι περιφέρειες μετά την αναγκαστική αποχώρηση των συμβασιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, αναγκάζονται να καλύψουν τις οργανικές τους ανάγκες με το υπάρχον μόνιμο και αριθμητικά ελλιπές προσωπικό.

Δεδομένου ότι για εργαζόμενους που προσελήφθησαν με το ίδιο καθεστώς δυνάμει της ΠΝΠ της 14.3.2020 εκδίδονται αντιφατικές δικαστικές αποφάσεις, καθώς άλλες δέχονται ότι κάλυπταν ανάγκες κενών οργανικών θέσεων επαναφέροντας τους με ασφαλιστικά μέτρα στις θέσεις τους μέχρι την έκδοση απόφασης επί των σχετικών αγωγών και άλλες όχι, εκτιμώντας διαφορετικά παρόμοια πραγματικά περιστατικά, είναι φανερό ότι δημιουργείται μία κατάσταση άδικη και άνιση για την μεγάλη πλειοψηφία των συγκεκριμένων εργαζομένων.

Εκτιμώντας την προσφορά τους για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης κατά το δύσκολο χρονικό διάστημα της πανδημίας, όταν οι συνέπειες του Covid 19 για τη δημόσια υγεία ήταν άγνωστες καθώς και τα μεγάλα κενά σε μόνιμο προσωπικό στους ΟΤΑ, είναι κρίσιμο να ληφθεί μια κεντρική απόφαση ενιαία και δίκαιη για την συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων μέχρι την ολοκλήρωση της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων στις οποίες εργάστηκαν, με τη νόμιμη διαδικασία.

Για τους λόγους αυτούς ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

1-Σκοπεύετε να λάβετε πρωτοβουλία ώστε οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ που προσελήφθηκαν με βάση την ΠΝΠ της 14.3.2020 να επανέλθουν στις υπηρεσίες τους μέχρι την ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασίας κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων στις οποίες εργάστηκαν;

2-Υπάρχει στον προγραμματισμό σας η δίκαιη αντιμετώπιση του συνόλου των συγκεκριμένων εργαζομένων που στήριξαν με τις υπηρεσίες τους τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας;

Ακολουθήστε και διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google news
– Στη σελίδα μας στο Facebook
– Στην Oμάδα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα