Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022
ΆρθραΖώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια στο δήμο μας -...

Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια στο δήμο μας – Κατάργηση και Ανάπτυξη

Του Δημήτρη Κρίγγου*

Από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας η δημοτική μας αρχή και προσωπικά ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος έθεσαν ως στόχο την επίλυση του χρόνιου και με τεράστιες επιπτώσεις, στην οικονομική και αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας, προβλήματος των ΖΟΕ. Ένα πρόβλημα που ταλανίζει τον Δήμο μας ήδη από το μακρινό 1999 όταν με το ΦΕΚ 396/Δ/08-06-1999 θεσμοθετήθηκαν οι εν λόγω ΖΟΕ, οι οποίες επί χρόνια αποτελούν μεγάλη «θηλιά» στην ανάπτυξη του δήμου μας αλλά και κατ΄ επέκταση του νομού μας.

Στο διάστημα αυτό οι υφιστάμενες ΖΟΕ λειτούργησαν ως τροχοπέδη για την οικονομία μας. Στέρησαν τη δυνατότητα αξιοποίησης εκατοντάδων οικοπέδων. Επενδυτές που είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή μας οδηγήθηκαν σε εγκατάλειψη των επενδυτικών τους σχεδίων. Στέρησαν την ανάπτυξη από δεκάδες υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν όμηροι και είτε έπρεπε να προβούν σε διακοπή της λειτουργίας τους είτε να εκτοπιστούν από τις επί πολλά χρόνια εγκαταστάσεις τους. Οι επιχειρήσεις αυτές, αν και, με συνεχείς παρατάσεις και υπό την δαμόκλειο σπάθη κάθε φορά της λήξης αυτών, κατάφεραν να λειτουργήσουν στερήθηκαν όμως την δυνατότητα επέκτασης, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και αξιοποίησης επενδυτικών νόμων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που επί της ουσίας πέρασαν για αυτές ανεκμετάλλευτα. Με λίγα λόγια χάθηκε πολύτιμο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από την περιοχή μας λόγω των πολεοδομικών στενωπών των ΖΟΕ .

Από το απόλυτο αδιέξοδο, παρά τις κάποιες προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν, οι οποίες όμως σκόνταψαν σε εμπόδια νομικά και οικονομικά, σήμερα βρισκόμαστε στην ενεργή διαδικασία για την οριστική και τελεσίδικη επίλυση του θέματος των ΖΟΕ στο δήμο Άργους Μυκηνών με την εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Μέσω αυτών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων επιδιώκουμε να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη και να αποκαταστήσουμε τα λάθη του παρελθόντος.

Από πολύ νωρίς και αμέσως μόλις πληροφορηθήκαμε ότι ανοίγει ο δρόμος για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, μετά από σύσκεψη με το Δήμαρχο, φέραμε το θέμα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, όπου ως εισηγητής του θέματος ενημέρωσα το σώμα και εισηγήθηκα να υποβάλλουμε αίτημα συμμετοχής μας, διαβλέποντας πως η διαδικασία αυτή αποτελεί την λύση ακόμη και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΖΟΕ.

Συγκεκριμένα στην εισήγηση μου προς το ΔΣ ανέφερα, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προγραμματίζει την ενεργοποίηση Προγράμματος για την «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» στο σύνολο της Χώρας. Μετά από πολύμηνες προσπάθειες του ΥΠΕΝ, υπάρχει πλέον σήμερα βέβαιη χρηματοδότηση, και συνεπώς είναι δυνατή η έναρξη του προγράμματος. Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο θα δώσει διέξοδο στα μεγάλα προβλήματα του δήμου μας στον αντίστοιχο τομέα και πέρα από τον άκρως αναπτυξιακό χαρακτήρα του είναι και η μοναδική μας διέξοδος για άρση ή τροποποίηση του επαχθούς ΠΔ για τις ΖΟΕ. Τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, και το πιο σημαντικό, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε Δημοτικής Ενότητας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων της Χώρας ούτως ώστε μέσω αυτών να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την ελληνική επικράτεια…» «… ο δήμος μας δεν θα έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση. (Άλλωστε το βάρος τέτοιων μελετών δεν θα μπορούσε να το σηκώσει). Η υλοποίηση του Προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά «φάσεις ανάθεσης μελετών».

Κατόπιν της εισηγήσεώς μου και διαλογικής συζήτησης το ΔΣ με την υπ΄ αρ. 158/2020 απόφασή του αποφάσισε την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό. Με την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και Περιβάλλοντος του δήμου μας επεξεργαστήκαμε το θέμα, συγκροτήσαμε φάκελο, αιτιολογήσαμε την σημαντικότητα του θέματος για το δήμο μας και το νομό μας και υποβάλλαμε πρόταση αλλά και στη συνέχεια επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία απαντώντας και στο υπ’ αρ. πρ. 82836/3200-7/9/2021 του ΥΠΕΝ.

Από την λήψη της απόφασης και έως σήμερα δεν αναλωθήκαμε σε γενικότητες και εξαγγελίες αλλά εργαστήκαμε καθημερινά για την επιτυχή έκβαση του τόσο σημαντικού αυτού θέματος. Είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε συνεχή επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις υπηρεσίες του καθώς και τον ίδιο τον αρμόδιο υπουργό, με συνεχείς επαφές και του Δημάρχου, προκειμένου να ρυθμιστούν κάθε φορά λεπτομέρειες ώστε σήμερα να έχει πλέον αξιολογηθεί θετικά ο φάκελος μας από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΕΝ, να έχει δημοπρατηθεί η μελέτη και να αναμένουμε τον ανάδοχο. Αξίζουν δε συγχαρητήρια σε όσες και όσους υπηρεσιακούς και αιρετούς παράγοντες ασχολήθηκαν, ουσιαστικά, με το θέμα.

Ανάλωσα πολλές γραμμές για να αναφερθώ στις ΖΟΕ και πως θα επιδιώξουμε να λύσουμε το θέμα αυτό γιατί είναι φλέγον για το δήμο μας. Το συγκεκριμένο όμως έργο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές. Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα βιοτεχνικά-βιομηχανικά πάρκα, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Μπαίνει τάξη στο χώρο μας και μπορεί ο καθένας απρόσκοπτα να δραστηριοποιείται στον τομέα του γνωρίζοντας εκ των προτέρων τους όρους, με ασφάλεια δικαίου και ό,τι αυτό συνεπάγεται στον τομέα και των επενδύσεων. Επίσης με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας θα επιτευχθεί ο εξορθολογισμός, η απλοποίηση και η βέλτιστη οργάνωση του συστήματος χωρικής διαχείρισης αφού επιπλέον προχωρά ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, η ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών, δημιουργώντας ένα ψηφιακό μέλλον για τα θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας στη χώρα.

Έκρινα σκόπιμο, χωρίς να θέλω να κουράσω τον αναγνώστη, ότι ήταν αναγκαία η παρούσα αναλυτική καταγραφή προκειμένου να ξέρουμε όλοι και όλες το πλαίσιο και να μπορούμε να αξιολογήσουμε την συμβολή του καθενός στην προσπάθεια αυτή. Η δημοτική μας αρχή, ο δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος και εγώ προσωπικά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η ουσιαστική δουλειά που ήδη έχουμε κάνει είχε θετική αξιολόγηση. Δεν περιοριζόμαστε σε γνωστοποίηση γεγονότων αλλά τα δημιουργούμε οι ίδιοι με πολύ δουλειά, διερχόμενοι πολλά στάδια διαδικασιών έως ότου φθάσουμε στο τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. Διαθέτουμε την όρεξη, τη γνώση και το όραμα, μέσα από αυτό το εργαλείο, να δώσουμε στο δήμο μας ένα ακόμη βασικό εφόδιο να πορευθεί την επόμενη εικοσαετία. Εργαζόμαστε για να δώσουμε μια ακόμα μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στο δήμο μας.

*Αντιδημάρχου Άργους Μυκηνών

Αναπληρωτή Δημάρχου

Αρμόδιου Διεύθυνσης Δόμησης

Ακολουθήστε την “Ενημέρωση Πελοποννήσου” στο GOOGLE NEWS

– Στη σελίδα του Facebook
– Στην ομάδα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα