ΆρθραΣτάπας και Γούτος παρεμβαίνουν για το οδικό δίκτυο της Ερμιονίδας

Στάπας και Γούτος παρεμβαίνουν για το οδικό δίκτυο της Ερμιονίδας

Με αίσθημα ευθύνης, για την εν τοις πράγμασι υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καταθέσαμε την 17.03.2023 από κοινού, ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ερμιονίδας λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 2337/2319, και προς μεταβίβαση αυτού του εγγράφου, το οποίο εμπεριέχει τα κάτωθι αναφερόμενα, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο οποίο έγγραφο παρατίθενται αναλυτικότητα κάποια από τα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της Ερμιονίδας, προκειμένου να τεθούν εκ νέου υπόψη στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε αυτές να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες – παρεμβάσεις – έργα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του οδικού δικτύου, πολλώ δε μάλλον η ασφάλεια της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των δημοτών, των τουριστών – παραθεριστών – επισκεπτών, επαγγελματιών κ.α. της Ερμιονίδας. Να σημειωθούν δε τα εξής: πρώτον ότι η σύνταξη του κάτωθι εγγράφου στηρίχθηκε σε ενδελεχή, εμπεριστατωμένη, ομαδική μελέτη και έρευνα, την οποία οι υπογράφοντες διεκπεραίωσαν με ίδια μέσα και προσωπικούς πόρους, βασιζόμενοι και οι δύο αφενός στον κοινό τους αγώνα για ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά και αφετέρου στις αξίες του εθελοντισμού. Δεύτερον, ότι στο οδικό δίκτυο της Ερμιονίδας υφίστανται πάμπολλα ακόμα σημεία που βοούν ανάγκη τεχνικής παρέμβασης. Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο του κατατεθέντος εγγράφου:

«ΠΡΟΣ: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΠΟ: κο ΛΑΖΑΡΟ ΓΟΥΤΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΠΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΔΗΜΟΤΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16.03.2023

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Αξιότιμες κυρίες – Αξιότιμοι κύριοι,

Πρώτο εφαλτήριο ευαισθητοποίησης ως προς το εν θέματι αποτελούν τα στατιστικά αποτελέσματα της μελέτης της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι μόνο το 8 % των θανάτων σημειώνονται σε αυτοκινητόδρομους, ενώ το 37 % συμβαίνει σε στα μικρότερα οδικά δίκτυα των αστικών περιοχών και το 54 % σε αγροτικούς δρόμους.

Η αξία της διαφύλαξης της ασφάλειας των μετακινήσεων αποδείχθηκε περίτρανα, δυστυχώς για ακόμα μια φορά, από τα όσα διαδραματίστηκαν κατά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 01ης Μαρτίου 2023. Η ποιοτική αναβάθμιση και συντήρηση του οδικού, σιδηροδρομικού και οποιουδήποτε άλλου συγκοινωνιακού δικτύου θα πρέπει να είναι αδιάλειπτη όπως και επιμελέστατη καθότι είναι εις εκ των πτυχών που επηρεάζει με αμεσότητα την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων.

Σε συνάρτηση με τα όσα προαναφέρθηκαν, σημειώνεται και η ζωτική σημαντικότητα της υιοθέτησης προληπτικής στρατηγικής και κατά την ενασχόληση με την σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή των υποδομών της χώρας έχει προ πολλού κριθεί, σε θεωρία και πράξη, όντας εκτός των άλλων και αναπόσπαστο κομμάτι της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Η ύπαρξη αειφόρων υποδομών υψηλής ποιότητας, ανθεκτικών και εύκολα προσβάσιμων, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι ένα σύγχρονο και καλοδιατηρημένο επαρχιακό οδικό δίκτυο προσφέρει προστιθέμενη αξία σε κάθε Δήμο και Κοινότητα ανά την επικράτεια καθότι:

  • Στηρίζει την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, καθορίζοντας την στρατηγική ανάπτυξη μιας περιοχής.
  • Ενισχύει την περιφερειακή και διεθνή διασυνδεσιμότητα της εκάστοτε περιοχής.
  • Ενισχύει την προσβασιμότητα και κοινωνική ένταξη των πολιτών μέσω έργων που αυξάνουν την προσβασιμότητα περιοχών οι οποίες επί του παρόντος δε θεωρούνται ικανοποιητικά προσιτές.
  • Διασφαλίζει την ασφάλεια και η προστασία των πολιτών.
  • Βελτιώνει δραστικά την ποιότητα της καθημερινότητας τους.
  • Διασφαλίζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα που επιτυγχάνεται με τη στροφή σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς.

Επιπροσθέτως, και σε ένα ειδικότερο πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε μείωση στα τροχαία ατυχήματα τον Ιούνιο του 2022 σε σχέση με το 2021 σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ κατά 45,9%, ωστόσο ο νομός Αργολίδας κατέχει το δεύτερο μικρότερο σχετικό ποσοστό με 28,6% έναντι του νομού Κορινθίας που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης με 54,5%. Αναλυτικότερα τα στοιχεία παρατίθενται στην αναφορά της ΕΛΣΤΑΤ, την οποία μπορείτε να βρείτε στον εξής σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/documents/20181/e1be18f6-b3c7-d463-32ab-bfe5d521a08b.

Διακατεχόμενοι από την προπεριγραφείσα συλλογιστική πορεία, ευαισθητοποιούμενοι από την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας στο Δήμο Ερμιονίδας, παρακινούμενοι από την θέληση για ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά και ευελπιστώντας στην συνδρομή και υποβοήθηση του δύσκολου και συνεχούς έργου των υπηρεσιών της Πολιτείας, και δη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ερμιονίδας, να διαμορφώσουν τις ενδεδειγμένες και βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης για τους δημότες του Δήμου Ερμιονίδας, κατωτέρω στην παρούσα σας παραθέτουμε αναλυτικά τα σημεία του επαρχιακού δικτύου του Δήμου Ερμιονίδας, τα οποία χρήζουν άμεσης και αποδοτικής παρέμβασης καθώς αυτά παρουσιάζουν υψηλότατη επικινδυνότητα επέλευσης τροχαίων ατυχημάτων και επομένως χρήζουν άμεσης υλικοτεχνικής παρέμβασης, η οποία παρέμβαση δύναται να επιφέρει ορατά και άμεσα αποτελέσματα στην βελτίωση της ασφάλειας τους. Ειδικότερα, και για κάθε αναφερόμενο σημείο του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου ευρισκόμενο στο Δήμο Ερμιονίδας, παρατίθεται αναλυτική περιγραφή του σημείου, εμπεριστατωμένη ανάλυση των αιτιών της επικινδυνότητας αυτού, στίγμα χάρτη googlemaps προς διευκόλυνση των υπαλλήλων της αρμόδιας υπηρεσίας στον εντοπισμό των σημείων, ώστε να κατανοηθούν αυτά κατά την μελέτη τους και τέλος, προτείνεται μια λύση για κάθε αναφερόμενο σημείο.

ΣΗΜΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΧΡΗΖΟΝΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

Α) Πρώτον, άμεσης σημασίας πρέπει να χαρακτηριστεί η επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στους οδικούς άξονες που περιβάλλουν την περιοχή της παιδικής χαράς εντός της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας. Εάν σταθεί κανείς σε σημείο πλησίον της παιδικής χαράς Κοιλάδας, θα παρατηρήσει την υψηλή ταχύτητα με την οποία τα οχήματα, παντός είδους, με κατεύθυνση από Κρανίδι προς Κοιλάδα, εισέρχονται στο χωριό της Κοιλάδας και διατηρούν υψηλή ταχύτητα διερχόμενοι εκ του ύψους της παιδικής χαράς. Η μέση ταχύτητα διέλευσης των οχημάτων εκ του ύψους της παιδικής χαράς, και από τον δρόμο που διαπερνά τα καταστήματα της Κοιλάδας αλλά και της παραλιακής οδού στην οποία τα οχήματα κατευθυνόμενα από την Κοιλάδας προς την έξοδο του χωριού, αναπτύσσουν ταχύτητα που κατά μέσο όρο αγγίζει ακόμα και τα 70 χλμ/ώρα. Αντιλαμβάνεται κανείς τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ανθρώπινες ζωές που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων της παιδικής χαράς και ειδικά τα παιδιά που παίζουν με μπάλες, οι οποίες μπορεί να τους ξεφύγουν στο δρόμο ή και όταν αποφασίζουν στα πλαίσια παιχνιδιού με ποδήλατο να κάνουν χρήση του οδοστρώματος. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες επιτείνεται η πιθανότητα πρόκλησης τραγικού θανατηφόρου ατυχήματος λόγω και της αυξημένης κίνησης πεζών και χρηστών της παιδικής χαράς. Ενδείκνυται λοιπόν, η τοποθέτηση τουλάχιστον δύο μειωτήρων ταχύτητας άλλως τα λεγόμενα «σαμάρια». Οι μειωτήρες ταχύτητας θα δύναντο να κατασκευαστούν με τέτοιο πλάτος ώστε επί των οποίων να χαραχθούν και διαβάσεις πεζών ως στην κατωτέρω εικόνα παραστατικά περιγράφεται. Απλώς στην δική μας περίπτωση χρειάζεται η υπερύψωση της πίσσας ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό ως προς τον εξαναγκασμό μείωσης της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων.

Τα σημεία που ενδείκνυνται για την τοποθέτηση των μειωτήρων ταχύτητας άλλως «σαμαριών» είναι Α, στο ύψος της διχάλας στην είσοδο της Κοιλάδας και στα όρια εκκίνησης του χώρου όπου άλλοτε στεγαζόταν το κατάστημα εστίασης «Ευκάλυπτος» και Β στο ύψος που βρίσκεται η εγκατάσταση του περιπτέρου πλησίον της παιδικής χαράς.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν είναι τα εξής:

α) Πολύ απλή εγκατάσταση που απαιτείται για να στερεωθούν τα σαμαράκια μπορεί να εκτελεσθεί ακόμα και από ανειδίκευτους εργαζόμενους,

β) Έχουν ειδικά διαμορφωμένη διατομή που εξασφαλίζει ομαλό και ασφαλές πέρασμα για τα οχήματα.

γ) Έχουν εύκολη συντήρηση.

Ένα επιπρόσθετο μέτρο προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού είναι η τοποθέτηση σχετικής σήμανσης στην είσοδος της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας όπως κατωτέρω παρατίθεται στην σχετική εικόνα:

Η σήμανση αυτή δέον να τοποθετηθεί πριν την είσοδο στο χωριό της Κοιλάδας και συγκεκριμένα πριν την ιδιοκτησία Βοριά ή πλησίον του μειωτήρα ταχύτητας της θέσης Α. ‘

Το σημείο φαίνεται και στον εξής σύνδεσμο του googlemaps: https://goo.gl/maps/5v1rXmDZKLhZaiuTA.

Β) Ιδιαίτερη σημασία και προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στην διασταύρωση της επαρχιακής οδού Λυγουριού – Πορτοχελίου με την επαρχιακή οδό Κρανιδίου – Κοιλάδας (στροφή Κοιλάδας – το σημείο εντοπίζεται στον χάρτη googlemapshttps://goo.gl/maps/pr1yAcnwqPGBJatR7). Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους η κίνηση είναι αυξημένη, δεν υπάρχει κανένα μέσο ρύθμισης της κυκλοφορίας, ούτε καν η αρμόζουσα σήμανση. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η θέση σε κίνδυνο όλων των διερχόμενων οχημάτων και αυτών που επιθυμούν να στρίψουν προς Κοιλάδα, και αυτών που επιθυμούν να εξέλθουν από την επαρχιακή οδό Κρανιδίου – Κοιλάδας προς την επαρχιακή οδό Λυγουριού – Πορτοχελίου για οιαδήποτε κατεύθυνση και αυτών που επιθυμούν να συνεχίσουν ευθεία πορεία για οιαδήποτε κατεύθυνση επί της επαρχιακής οδού Λυγουριού – Πορτοχελίου.

Σημειώνεται ότι στο σημείο έχουν συμβεί πάμπολλα τροχαία ατυχήματα, θανατηφόρα, με βαριά τραυματίες, με ελαφρά τραυματίες και υλικές ζημιές.

Οι προκρινόμενες λύσεις για το σημείο αυτό είναι είτε ενισχυμένη σήμανση, είτε τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας άλλως «σαμαριών» και στις δύο κατευθύνσεις της επαρχιακής οδού Λυγουριού – Πορτοχελίου και στην επαρχιακή οδό Κρανιδίου – Κοιλάδας στο ρεύμα προς την επαρχιακή οδό Λυγουριού – Πορτοχελίου, είτε τοποθέτηση συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας με φωτεινούς σηματοδότες.

Γ) Άκρως επικίνδυνο είναι και το σημείο συμβολής της επαρχιακής οδού Κρανιδίου – Πορτοχελίου με τον αγροτικό δρόμο που καταλήγει στον πρώτο από τον κάμπο της Κοιλάδας (https://goo.gl/maps/UkmCuTRJyZQGrrR79). Στο σημείο συναντώνται οχήματα από Κοιλάδα με κατεύθυνση προς Αθήνα με τα οχήματα με κατεύθυνση από Κρανίδι προς Αθήνα και από Αθήνα/Ναύπλιο προς Κρανίδι. Η ορατότητα είναι εξαιρετικά χαμηλή και η κίνηση αυξημένη.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α) Πολλά επικίνδυνα σημεία τα οποία χρήζουν επέμβασης εντοπίζονται και στην Τοπική Κοινότητα Ερμιόνης. Αφενός βγαίνοντας από Ερμιόνη στον περιφερειακό προς Κρανίδι η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη ιδιαίτερα προς  τα δεξιά. Βλέπεις πολλές φορές αριστερά – δεξιά, ξεκινάς και αν κάποιος έρχεται από Θερμήσι με ταχύτητα πάνω από 80 χιλιόμετρα σχεδόν έπεσε πάνω σου. Για να αποφύγουν κυρίως αυτό, οι περισσότεροι οδηγοί φεύγουν από την γραμμοσκιασμένη άσπρες γραμμές περιοχή, όπως το εικονιζόμενο όχημα. Οι μαύρες γραμμές που αφήνουν οι τροχοί δείχνουν το τι γίνεται εκεί. Αν περιμένουν δύο τρία αμάξια να στρίψουν, τότε το ένα φεύγει αριστερά σου, το άλλο ακόμη αριστερότερα, ένας χαμός. Αυτονόητο ότι είναι απολύτως αναγκαίος κυκλικός κόμβος. Προς καλύτερη κατανόηση του προβλήματος παρατίθεται η κάτωθι εικόνα:

καθώς και ο σχετικός σύνδεσμος για το εντοπισμό του σημείου στο google maps: https://goo.gl/maps/nj7xeuT5MkT3brEc7.

Οι προκρινόμενες λύσεις για την βελτίωση της ασφάλειας του σημείου αυτού είναι αφενός η κατασκευή κυκλικού. Αφετέρου, υποτεθείσθω ότι δεν υπάρχουν οι χρειαζούμενοι οικονομικοί και χρονικοί πόροι, εφικτή και αποτελεσματική λύση είναι η εγκατάσταση στο σημείο συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας με φωτεινούς σηματοδότες.

Β) Ακόμα ένα επικίνδυνο σημείο εντοπίζεται και στην διασταύρωση προς Μεγαλοπήγαδο όπου βρίσκεται η υπεραγορά ΑΒ και κατάστημα με χρώματα και σιδηρικά. Ορατότητα σχεδόν ανύπαρκτη. Βγαίνει στη διασταύρωση και η είσοδος – έξοδος της υπεραγοράς με μεγάλη κίνηση. Δηλαδή 4 δρόμοι, μία είσοδος – έξοδος, και παρακάτω άλλος δρομίσκος. Γραμμές πουθενά. Η δε οδός προς Μεγαλοπήγαδο που βγάζει στην κυκλική διασταύρωση προς Ηλιόκαστρο, μόλις χωράει δύο μικρά αμάξια και η ορατότητα σχεδόν σε όλη τη διαδρομή μηδενική. Ακριβώς στο Μεγαλοπήγαδο μπορείς να στρίψεις και να πάρεις τον εσωτερικό δρόμο προς Λύκειο. Όμως δεξιά σου έχεις ορατότητα μηδέν! Γι’ αυτό δεν πάνε οι γονείς από εκεί τα παιδιά τους. Ακολουθεί η σχετική φωτογραφία.

Ένα επόμενο επικίνδυνο σημείο εντοπίζεται και στην είσοδο του χώρου όπου στεγάζεται η λαϊκή αγορά και το γήπεδο ποδοσφαίρου της Ερμιόνης, στο οποίο έχουν ήδη καταγραφεί 7 νεκροί.

Δεν υφίσταται ουδεμία σήμανση, σηματοδότης ή κάποιου είδους παρέμβαση προς ρύθμισης της κυκλοφορίας.Η ενδεδειγμένη λύση για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και στα δύο σημεία είναι η τοποθέτηση συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας με φωτεινούς σηματοδότες.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Α) Ακόμα ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, λόγω της χαμηλής ορατότητας αυτού αλλά και της αυξημένης κίνησης που παρατηρείται στο σημείο αυτό είναι η συμβολή των οδών επαρχιακής οδού Ερμιόνης – Κρανιδίου με τον περιφερειακό Κρανιδίου, ο οποίος καταλήγει στην οδό Αγίων Αναργύρων. Για διαλεύκανση της τοποθεσίας του σημείου, παρατίθεται το ανάλογο στίγμα από τους χάρτες του google maps: https://goo.gl/maps/sQdKVxrPjqZuM64v5 (παλαιά ExpressService – περιοχή Αρτίκι). Η επικινδυνότητα του σημείου επιτείνεται, εάν αναλογιστεί κανείς ότι στην γύρω περιοχή διατηρούν την έδρα τους τα Logistics πολλών εταιρειών, έχει τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του ο Δήμος Ερμιονίδας και η κυκλοφορία είναι πάντα έντονή καθότι από εκεί πραγματοποιείται η επικοινωνία των Τοπικών Κοινοτήτων Κρανιδίου και Ερμιόνης, ήτοι οι δύο τοπικές κοινότητες με τις περισσότερες υπηρεσίες και καταστήματα στον Δήμο Ερμιονίδας. Επίσης στην περιοχή αυτή, ευρίσκεται και ο ομώνυμος πολυχώρος Αρτίκι, εντός του οποίου πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κίνηση στο σημείο είναι αυξημένη και τα μέτρα ελέγχου κυκλοφορίας ανύπαρκτα. Δεν υπάρχει ούτε επαρκής τεχνητός φωτισμός κατά τις νυχτερινές ώρες.

Και σε αυτό το σημείο προτείνεται η τοποθέτηση συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας με φωτεινούς σηματοδότες καθότι η σήμανση STOP που υφίσταται στο σημείο επουδενί δεν επαρκή για την αποφυγή ατυχημάτων. Ακολουθούν σχετικές φωτογραφίες:

Β) Ακόμα ένα επικίνδυνο σημείο ευρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κρανιδίου – Ερμιόνης και εντοπίζεται στον χάρτη googlemaps στο στίγμα που ακολουθεί: https://goo.gl/maps/ovz9yECmroU3srKz5 (Λαναράς Κρανιδίου).

Παρατηρείται ότι, στο σημείο υπάρχει μια κλειστή στροφή την οποία ακολουθεί συνεχόμενη και διαρκής ευθεία, η οποία συναντάται με πολλούς μικρότερους παράδρομους από τους οποίους διέρχονται κυρίως αγροτικά και βιομηχανικά οχήματα όπως φαίνεται και στην αποτύπωση του googlemaps, στην οποία ευθεία της επαρχιακής οδού Κρανιδίου – Ερμιόνης τα διερχόμενα οχήματα αναπτύσσουν παρανόμως μεγάλη ταχύτητα. Ο συγκεκριμένος παράδρομος ευρίσκεται ακριβώς επί της στροφής, αυξάνοντας κατακόρυφα την επικινδυνότητα του σημείου.

Ενδείκνυται η τοποθέτηση στο σημείο μειωτήρων ταχύτητας άλλως «σαμαριών», προκειμένου να μην αποκόπτεται η ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων. Επίσης στις παραμέτρους χρήσιμο θα ήταν η τοποθέτηση παλλόμενων πορτοκαλί φαναριών προκειμένου να υπενθυμίζει στους διερχόμενους οδηγούς ότι πρέπει να παραχωρήσουν προτεραιότητα και να ελέγξουν πολύ προσεκτικά την κυκλοφορία επί της επαρχιακής οδού Κρανιδίου – Ερμιόνης.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Α) Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει επίσης να δοθεί σε όλο το μήκος της επαρχιακής οδού Ερμιόνης Διδύμων (https://goo.gl/maps/M8FgBWWTgwZspWki9) καθότι έχει υποστεί πολλές φθορές και σε κάποια σημεία έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα. Ακολουθεί αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό:

Η επαρχιακή οδός Ερμιόνης – Διδύμων χρήζει κατασκευαστικών παρεμβάσεων σε όλο σχεδόν το μήκος της.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

Α) Σημείο αυξημένης επικινδυνότητας, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο οποίο η παρέμβαση για ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και επομένως της οδικής ασφάλειας κρίνεται ως αδήριτη, είναι η συμβολή της επαρχιακής οδού Πορτοχελίου – Κόστας με την οδό που οδηγεί στην παραλία Πετροθάλασσα, διαγωνίως απέναντι από το ξενοδοχείο Nikki Beach Resort & Spa.

Η επέμβαση στο σημείο με την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών κρίνεται απαραίτητη.

Τα ανωτέρω αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ενός ευρύτερου συνόλου επαρχιακών δρόμων του Δήμου Ερμιονίδας που χρήζουν συντήρησης. Επίσης, να σηματοδοτηθούν περισσότερο οι δρόμοι και ειδικά αυτοί με την περισσότερη επικινδυνότητα ώστε να ενταθεί η προσοχή των οδηγών, κυρίως αυτών που δεν γνωρίζουν  την περιοχή.

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω αναφέρεται ότι η στόχευση των αρμόδιων υπηρεσιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς, είναι ανάγκη να επικεντρωθεί και στις σχολικές δομές όλων των βαθμίδων. Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια, που δεν αφορά μόνο τον διδακτικό χρόνο, τα βιβλία και το επίπεδο μόρφωσης. Η παιδεία μιας κοινωνίας και ενός λαού, είναι κάτι που τον διακρίνει και κάτι που τον χαρακτηρίζει εφ’ όρου ζωής. Σαφώς και η δημιουργία παιδείας καλλιεργείται μέσα από τα σχολεία και τις σχολικές αίθουσες. Εκεί όπου δηλαδή διαμορφώνονται χαρακτήρες και άνθρωποι. Η διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και προσομοιώσεων στα γυμνάσια και λύκεια του Δήμου μας, θα εμφυσήσει στην τοπική νεολαία τις απαραίτητες αρχές και έξεις προκειμένου, εξερχόμενοι στους δρόμους, να έχουν ήδη αποκτήσει υποσυνείδητα τις απαραίτητες συνήθειες προσοχής, σεβασμού όλων των χρηστών των οδών και ασφαλούς οδήγησης. Ειδικά μετά και την ψήφιση του νόμου 4850/2021, ο οποίος δίνει την δυνατότητα έκδοσης άδειας ικανότητας οδήγησης και σε άτομα ηλικίας 17 ετών, ο ρόλος του σχολείου στην οδική επιμόρφωση οφείλει να αναβαθμιστεί. Υπάρχουν πάμπολλες σχολές ανά την ελληνική επικράτεια που διεξάγουν σεμινάρια για ενήλικες με αυτές ακριβώς τις στοχεύσεις. Τα πρόσωπα που διευθύνουν τις εργασίες των σχολών αυτών είναι έμπειροι οδηγοί που δίνουν έμφαση στην ποιοτική και ασφαλή οδήγηση. Αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να καλεί η Περιφέρεια ή ο Δήμος προς διοργάνωση των προλεχθέντων σεμιναρίων και διαλέξεων. Για τον ίδιο σκοπό, η Περιφέρεια ή ο Δήμος δύναται να απευθυνθεί στα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών και να αιτηθεί από τα τελευταία την αποστολή ειδικών προς ενημέρωση και επιμόρφωση της μαθητιόσας νεολαίας. Ανάλογες ημερίδες μπορούν να παρασχεθούν και προς τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων των Δημοτικών σχολείων της περιοχής, με πιο διαδραστικό περιεχόμενο και στόχους την εκμάθηση χρήσης ζώνης και απαραίτητων ενεργειών προστασίας τους εντός του περιβάλλοντος των οχημάτων.

Έχοντας όλα τα ανωτέρω υπόψιν σας, σας καλώ να πράξετε τα δέοντα προς υλοποίηση και διόρθωση όλων των εκτεθέντων προκειμένου να διασφαλιστεί η ζωή, η σωματική ακεραιότητα, η περιουσία και η ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου της Ερμιονίδας και των επισκεπτών της περιοχής. Ειδικά, για την περιοχή της Ερμιονίδας όπου αύξηση του πληθυσμού καθότι πολλοί νέοι μετοικούν στην περιοχή για λόγους εργασίας, οπότε οι ανάγκες δημιουργίας και βελτίωσης των υποδομών συνεχώς αυξάνονται. Αναμένουμε για τις δικές σας σχετικές ενέργειες, πάντοτε σε κλίμα σύμπνοιας, συνεργασίας και παραγωγικής διάθεσης.

Μετά τιμής,

Λάζαρος Γούτος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας – Ελεύθερος επαγγελματίας

Παναγιώτης Στάπας

Δικηγόρος ΠειραιώςΔημότης Δήμου Ερμιονίδας»

Ακολουθήστε την Ενημέρωση Πελοποννήσου στη σελίδα μας στο Facebook

Στην ομάδα και στις ειδήσεις της Google News

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα