ΑργολίδαΕρμιονίδα: Τα δρομολογημένα - χρηματοδοτημένα έργα και οι μελέτες της πενταετίας 2024...

Ερμιονίδα: Τα δρομολογημένα – χρηματοδοτημένα έργα και οι μελέτες της πενταετίας 2024 – 2028 στα λιμάνια του Δήμου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας παρουσιάζει τα δρομολογημένα, μελετημένα, χρηματοδοτημένα και ώριμα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν την πενταετία 2024 – 2028 στα Λιμάνια του Δήμου μας καθώς και ορισμένες υπό εξέλιξη μελέτες αναφέρει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Ερμιονίδας, Μανώλης Φλωρής και συνεχίζει:

Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”, εκπονούνται κοινά και για τα 3 λιμάνια Ερμιόνης Πορτοχελίου και Κοιλάδας, οι παρακάτω μελέτες:

 • Μελέτη υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων, κόστους 12.815,59€.
 • Τοπογραφικές μελέτες λιμένων, κόστους 36.862,78€.
 • Ηλεκτρομηχανική Μελέτη Πυρόσβεσης λιμένων, κόστους 11.307,87€.
 • Μελέτη Χωροθέτησης Θέσεων Ελλιμενισμού και Κατασκευής – Τοποθέτησης σημείων Πρόσδεσης (Ρεμέντζων) για την ασφαλή πρόσδεση σκαφών, κόστους 12.061,73€.
 • Τεχνικός Σύμβουλος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, κόστους 24.873,31€.
 • Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων Λιμένων Αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας, κόστους 6.784,72€, η οποία αφορά και το λιμάνι της Κόστας.

Για κάθε λιμάνι του Δήμου Ερμιονίδας ξεχωριστά, έχουν δρομολογηθεί τα έργα και οι μελέτες ως εξής:

Λιμάνι Ερμιόνης:

 • Αποκατάσταση βλαβών ανωδομής και υποσκαφών στο νότιο λιμάνι (Μαντράκια), συμπεριλαμβανομένης προμηθείας προσκρουστήρων και κλείσιμο γλίστρας, προϋπολογισμού 279.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης.
 • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο νότιο λιμάνι, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, από ιδίους πόρους με την μελέτη του υπό εξέλιξη.
 • Κατασκευή σταμπωτού σε τμήμα οδού στα Μαντράκια, από ιδίους πόρους με την μελέτη του υπό εξέλιξη.
 • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης βόρειου λιμένα, από ιδίους πόρους.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση 90 φωτιστικών ιστών InoxLED στον βόρειο λιμένα (όπως αυτά που τοποθετήθηκαν από τον Άγιο Ιωάννη έως τα Μαντράκια), από ιδίους πόρους με την μελέτη του υπό εξέλιξη.
 • Μελέτη Επισκευής Υποσκαφών στον προσήνεμο Μώλο του Βόρειου Λιμένα, κόστους 13.066,87€, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” .
 • Δημιουργία Υδάτινου Πεδίου.

Λιμάνια Πορτοχελίου – Κόστας:

 • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Εγκατάστασης Πυργίσκων Αυτόματης Παροχής Νερου – Ρεύματος (Pilars), στο λιμάνι Πορτοχελίου, κόστους 3.769,29€, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” .
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Πορτοχελίου, κόστους 14.323,30€, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” .
 • Μελέτη Επισκευής Κρηπιδωμάτων Λιμενικής Εγκατάστασης Κόστας, κόστους 12.061,73€, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” .
 • Διαμόρφωση παρτεριών σε χώρο στάθμευσης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πορτοχελίου, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των εγκρίσεων.
 • Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από νέους τεχνολογίας LED, στους υψηλούς φωτιστικούς ιστούς του λιμένα Πορτοχελίου.
 • Δημιουργία Υδάτινου Πεδίου.

Λιμάνι Κοιλάδας:

 • Επισκευή μόλων και συντήρηση – επέκταση πεζοδρομίων λιμένα, κόστους 204.823,00€. Το έργο βρίσκεται υπό δημοπράτηση από ιδίους πόρους και περιλαμβάνει επέκταση και φωτισμό του πεζοδρομίου έως το βόρειο άκρο της ιχθυόσκαλας (φανάρι), εγκατάσταση 72 ανοξείδωτων κρίκων – δεστρών σκαφών, αντικατάσταση του υφιστάμενου πεζοδρομίου από είσοδο Κοιλάδας έως ύψος πάρκου Ηρώων και επισκευή όλων των υφιστάμενων σκαλών του λιμένα.
 • Ακτομηχανολογική Μελέτη Λιμένα, κόστους 9.046,30€€, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” .Το έργο περιλαμβάνει έρευνα κατασκευής πλωτών και μη προβλητών βάση επιστημονικής προσέγγισης.
 • Μελέτη Επισκευής Κρηπιδωμάτων Λιμένα, κόστους 12.061,73€, €, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” .
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα, κόστους 15.077,16€, €, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” .
 • Ανάπλαση του κήπου της χερσαίας ζώνης λιμένα, πλησίον πάρκου Ηρώων
 • Ασφαλτόστρωση της παραλιακής οδού λιμένα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση 30 επιπλέον φωτιστικών ιστών στη χερσαία ζώνη λιμένα, από ιδίους πόρους με την μελέτη του υπό εξέλιξη.
 • Ανακατασκευή ενδεικτικού φανού λιμένα στην ιχθυόσκαλα.
 • Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίου. Tο έργο βρίσκεται στην φάση υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (το οποίο χρηματοδοτεί το έργο) και του Δήμου Ερμιονίδας.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η άψογη συνεργασία μου με τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Γιάννη Γεωργόπουλο είχε ως αποτέλεσμα να υλοποιηθούν σημαντικά αναπτυξιακά έργα στα λιμάνια του Δήμου μας αλλά και να δρομολογηθούν όλα τα προαναφερθέντα έργα για την επόμενη πενταετία.

Το διαβιβαστικό έγγραφο για το υδατοδρόμιο Κοιλάδας προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου:

Η απόφαση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το υδατοδρόμιο Κοιλάδας:

Το έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου για την έγκριση του έργου “Επισκευή μόλων και συντήρηση – επέκταση πεζοδρομίων λιμένα Κοιλάδας”:

Αποκατάσταση βλαβών ανωδομής και υποσκαφών στο νότιο λιμάνι (Μαντράκια), συμπεριλαμβανομένης προμηθείας προσκρουστήρων και κλείσιμο γλίστρας, προϋπολογισμού 279.000,00€:

Μανώλης Φλωρής

Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Ερμιονίδας

Ακολουθήστε την Ενημέρωση Πελοποννήσου στη σελίδα μας στο Facebook

Στην ομάδα και στις ειδήσεις της Google News

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα