Αργολίδα"Αρμοδιότητα των Δήμων η επίλυση των προβλημάτων και η διάθεση πόρων για...

“Αρμοδιότητα των Δήμων η επίλυση των προβλημάτων και η διάθεση πόρων για την ανέγερση, επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των σχολικών μονάδων”

Σε απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσα για το πρόβλημα της έλλειψης αιθουσών στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει το εξής:

«Οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Ειδικότερα από τους Κ.Α.Π. έτους 2024 έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί στο Δήμο Άργους-Μυκηνών ποσό ύψους 633.990,00€, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και ποσό ύψους 124.600,00€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, ενώ ίδια ποσά είχαν αποδοθεί στον ανωτέρω Δήμο και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

– Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5133/23-02-2018 Πρόσκληση ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» συνολικού ύψους 50.000.000,00€, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία ο Δήμος Άργους-Μυκηνών εντάχθηκε με χρηματοδότηση ύψους 204.400,00€.

– Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ο Δήμος Άργους-Μυκηνών επιχορηγήθηκε με ποσό ύψους 699.400,00€.

– Η υπ’ αριθμ πρωτ. 29816/18-04-2019 Πρόσκληση VIII με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» συνολικού προϋπολογισμού 52.500.000,00€, που αφορά στη σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες, όπου ο Δήμος Άργους-Μυκηνών εντάχθηκε με ποσό ύψους 231.880,00€.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος με την ονομασία «Αντώνης Τρίτσης», είχε εκδώσει, μεταξύ άλλων την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18213/29-09-2020 Πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» (Α.Δ.Α.: 681Β46ΜΤΛ6-749), η οποία αφορά στη χρηματοδότηση έργων για τη συντήρηση και την επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την βελτίωση των υποδομών της Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών υπέβαλλε την πρόταση «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων – σχολικών μονάδων Δήμου Άργους – Μυκηνών» προϋπολογισμού 701.238,22€.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει την ένταξη της εν λόγω πρότασης σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από το Δήμο Άργους- Μυκηνών με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38763/29-04-2024 έγγραφο και μόλις περιέλθουν θα επανέλθουμε με συμπληρωματική απάντηση.»

Ακολουθήστε την Ενημέρωση Πελοποννήσου στη σελίδα μας στο Facebook

Στην ομάδα και στις ειδήσεις της Google News

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα