ΑργολίδαΕισήγηση Μαργέτα στην 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας

Εισήγηση Μαργέτα στην 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας

Στην 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ερμιονίδας ο Γιάννης Μαργέτας έθεσε ως θέμα «Οικονομικά στοιχεία-προϋπολογισμός Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ» και είπε τα παρακάτω:

Όταν έχουμε μπροστά μας οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων για να βάλουμε συμπεράσματα συγκρίνουμε τα ίδια οικονομικά μεγέθη με τα αντίστοιχα των προηγούμενων χρόνων. Ας συγκρίνουμε κάποια μεγέθη λοιπόν του προϋπολογισμού του 2024 με τον προϋπολογισμό του 2022 δηλαδή προϋπολογισμό της ίδιας Δημοτικής Αρχής.

Στα έσοδα

1)Στον προϋπολογισμό του 2022 στον κωδικό 73. Έσοδα από ύδρευση αποχέτευση είχαν εγγραφεί 666.118,00 ευρώ, Ενώ αντίστοιχα στον προϋπολογισμό του 2024 έχουν εγγραφεί στον ίδιο κωδικό 345.689,00 ευρώ. Πρέπει να εξηγηθεί γιατί τα αναμενόμενα έσοδα έπεσαν στο μισό παρά τις αυξήσεις που ενσωματώθηκαν με τη νέα τιμολογιακή πολιτική . Εγκατέλειψαν οι πολίτες την υδροδότηση από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ αναζητώντας άλλες λύσεις, πόσα ενεργά υδρόμετρα ήταν στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ το 2022 και πόσα είναι ενεργά σήμερα;

2) Στον προϋπολογισμό του 2022 στον κωδικό 38. Χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή στο ταμείο της επιχείρησης, υπήρχαν 599.113,84 ευρώ. Ενώ αντίστοιχα στον προϋπολογισμό του 2024 έχουν υπάρχουν μόνο 23.908,73 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια και δείχνει αδυναμία της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις άμεσες υποχρεώσεις της.

Συνεχίζοντας στα έσοδα στον κωδικό 30 χρεούμενα πελατών, δηλαδή τα ποσά που οι πολίτες οφείλουν στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ το έτος 2022 έχουμε ποσό 1,879.222,43 ευρώ και στον Προϋπολογισμό του 2024 ανέρχονται στο ποσό των 2.192.165,08 ευρώ. Στα έξοδα έχουμε στον κωδικό 50 οφειλές σε προμηθευτές το 2022 258.309,15 ευρώ και στον προϋπολογισμό του 2024 οι οφειλές ανέρχονται στο ποσό των 435.181.60 ευρώ.

Στον κωδικό 53 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την Δ.Ε.ΥΑ.ΕΡ και πρέπει να πληρωθούν μέσα στο χρόνο. Το 2022 είχαμε 1.290.697,58 ευρώ και το 2024 αυξάνονται δραματικά και ανέρχονται στο ποσό του 1.911.892,75 ευρώ. Δηλαδή ενώ οι υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ έχουν εκτοξευτεί, το ταμείο της βρίσκεται με υπερβολικό χαμηλό ποσό.

Στον κωδικό 83 όπου αναγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης παλαιοτέρων οφειλών, στον προϋπολογισμό του 2022 εγγράφεται ποσό 658.819,60 ευρώ και στον προϋπολογισμό του 2024 εγγράφεται ποσό μόνο 30,902.89 ευρώ. Δεδομένου ότι οι οφειλές των πελατών από το 2022 έως το 2024 αυξήθηκαν κατά 312.943,00 ευρώ πως είναι δυνατόν οι προβλέψεις μη είσπραξης να μειώθηκαν κατά  627.916,00 ευρώ. Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια ισοσκέλισης του προϋπολογισμού με πλασματικά στοιχεία.

Τελικώς στον προϋπολογισμό του 2024 οι κωδικοί 54 και 73 δηλαδή όλα τα αναμενόμενα έσοδα για το 2024 μαζί με το ΦΠΑ στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν μπορεί να υπερβούν το ποσό του 1.602 696,00 ευρώ και άμεσα η ΔΕΥΑΕΡ οφείλει συνολικά 2.347.073,00 ευρώ ενώ ταυτόχρονα έχει ανείσπρακτα 2.192 165,00 ευρώ. Καταλαβαίνεται ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει έτσι όπως οι ίδιοι εξελίξατε αρνητικά τα πράγματα ακόμα και κατά την περίοδο της δικής σας διαχείρισης.

Πάμε όμως να δούμε πως εξελίξατε τα πράγματα σε σχέση με παλαιότερους προϋπολογισμούς:

Στον προϋπολογισμό του 2018 οι πελάτες χρωστούσαν στη ΔΕΥΑΕΡ 1.378.625,00 ευρώ και παλιότερα το 2013 χρωστούσαν 1.203.485,00. Σήμερα όπως είπαμε χρωστούν 2.192.165,08 ευρώ.

Στον κωδικό 73 έσοδα από ύδρευση – αποχέτευση στον προϋπολογισμό του 2013 εγγράφεται ποσό 487.148,10 ευρώ. Το 2018 ποσό 375.637,00 ευρώ και το 2024 εγγράφεται ποσό 345.689,00 μετά από δύο αυξήσεις που επιβλήθηκαν.

Πρέπει άμεσα να ψάξετε τις αιτίες που οι πελάτες της εγκαταλείπουν τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Βέβαια είναι γνωστό τοις πάσι ότι η εγκατάλειψη οφείλεται πρωτίστως στην ποιότητά του νερού που παρέχετε και στις συνεχείς διακοπές σε ορισμένες Κοινότητες. Όπως ανέφερα και στο Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ, δεν ενεγράφη στον  προϋπολογισμό ποσό 750.000,00 ευρώ, ισόποσο εγγυητικών επιστολών προς τη ΘΕΩΝ ΜΟΝ ΑΕ ώστε να υπολογιστεί ο κίνδυνος εμφάνισης μελλοντικής υποχρέωσης από έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

Απογοητευτικό ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην αφαλάτωση, σε μελέτη για τις ζώνες προστασίας ύδρευσης για τη συμμόρφωση με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές απαιτήσεις, καμία αναφορά για αντικατάσταση υδρομέτρων Κρανιδίου και Ερμιόνης με νέα ηλεκτρονικά και για αντικατάσταση των αυτοκινήτων. Στον ιδρυτικό νόμο της ΔΕΥΑΕΡ αναφέρεται ότι συστάθηκαν για την ταχεία και ευέλικτη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο Δήμο μας όπως προκύπτει από τα στοιχεία δυστυχώς έχουμε μαζική εγκατάλειψη.

Στις 30 Ιουνίου 2024, δηλαδή σε λίγες ημέρες, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ είναι υποχρεωμένη με βάση σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε στις 21/3/2024 να στείλει στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε ο Υπουργείο με τη σειρά του να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιπτώσεις υπέρβασης των παραμετρικών τιμών.

Αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την αναφορά σας αυτή καταλήγει η ανακοίνωση του Γιάννη Μαργέτα.

Θέματα που τέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Παράταξης «Ερμιονίδα-Βήμα στο Αύριο»:

1.Μαργέτας Ιωάννης

Οικονομικά στοιχεία – Προϋπολογισμός ΔΕΥΑΕΡ

2.Αντώνιοζας Νικόλαος

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων Χώρων στο Κρανίδι

3.Μερτύρης Ιωσήφ Οδικό δίκτυο Ερμιονίδας

4.Μούγιος Γεώργιος

Διαμόρφωση Φαραγκιού στην περιοχή Σαλάντι – Δ. Κοινότητας Διδύμων

5.Αποστόλου Παναγιώτης

Σχετικά με τη γνωμοδότηση του Δημ. Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2024, για την (ΜΠΕ) που αφορά τις εργασίες εκμετάλλευσης και αποκατάστασης (3) λατομείων εξόρυξης μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού 88.783,02 τμ στη θέση «Πλάσα» της Τ.Κ. Διδύμων της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, του φορέα «Θύαμις ΑΤΕ» (ΠΕΤ 2308989421)

6.Αγρίμης Παναγιώτης

Ποιότητα του νερού στη Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου

7.Γιάννης Γκιώνης

Δίκτυο υδροδότησης Ερμιονίδας

Ακολουθήστε την Ενημέρωση Πελοποννήσου στη σελίδα μας στο Facebook

Στην ομάδα και στις ειδήσεις της Google News

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα