ΆρθραΣκάνδαλα επί Σκανδάλων στη ΔΕΥΑ Ερμιονίδας

Σκάνδαλα επί Σκανδάλων στη ΔΕΥΑ Ερμιονίδας

Του Παύλου Δαγρέ*

Άμεση ήταν η παρέμβαση του αρμοδίου Εισαγγελέα μετά το τελευταίο δημοσίευμά μας όταν καταγγείλαμε ότι μέλος της ΔΕΥΑΕΡ ψήφισε υπέρ της απευθείας ανάθεσης έργων σε εταιρεία των αδελφών του.

Αντίθετα από την κ. Εισαγγελέα που ενήργησε άμεσα, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών τον οποίον είχαμε ενημερώσει από τον Μάη του έτους αυτού, για το ίδιο και άλλα θέματα, που αφορούσαν παρανομίες στη ΔΕΥΑ Ερμιονίδας, αρκέστηκε να διαβιβάσει την σοβαρή αυτή καταγγελία στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου χωρίς όμως – όποιος την χρεώθηκε – να επιδείξει την δέουσα προσοχή.
Καλούμε τον νέο Υπουργό Εσωτερικών όπως ενεργήσει για τη σοβαρή αυτή καταγγελία σύμφωνα με τον νόμο υπ’ αριθμ. 3463/8—6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων άρθρο 261, Διαχειριστικός έλεγχος»
Όπου προβλέπεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών όταν αξιολογήσει και κρίνει τη σοβαρότητα των καταγγελλομένων δύναται με αίτημά του προς τους Οικονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών όπως διενεργήσουν διαχειριστικό Έλεγχο στους καταγγελλόμενους Δήμους.

Κύριε Υπουργέ,
Πέραν των δικών μας καταγγελιών που παραθέτουμε υπενθυμίζουμε δήλωση του πρώην αντιδημάρχου Ερμιονίδας κ. Γιάννη Δημαράκη όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΤΗΝ 16-9-2017.

ΘΕΜΑ: «Ανεξαρτοποίηση από τη δημοτική παράταξη Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας» με επικεφαλής τον νυν Δήμαρχο Δημ. Σφυρή.

«Με την παραίτησή μου από τη θέση του Αντιδημάρχου τον Μάϊο του 2016 και τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους θέλησα να δώσω την ευκαιρία στον «ΔΗΜΑΡΧΟ» να προβληματιστεί και να θεραπεύσει τα σημαντικά αναφυόμενα προβλήματα δυσλειτουργίας που έχουν ανακύψει σχετικά με την οργάνωση του Δήμου.

Γενικότερα αλλά και ειδικότερα τα σοβαρά προβλήματα που είχε δημιουργήσει η Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας (ΔΕΥΑΕΡ).
Δυστυχώς δεν υπήρξε όλο αυτό το διάστημα καμία προσπάθεια συλλογικής και ουσιαστικής προσέγγισης των παραπάνω προβλημάτων που θα είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη επίλυσή τους. Γιαυτό επέλεξα το μισό της δημοτικής θητείας μας να μην αναλάβω καμία θέση ευθύνης μολονότι μου έγιναν προτάσεις.

Πέραν των ανωτέρω που ακροθιγώς αναφέρω, είχα επισημάνει στον Δήμαρχο κατά καιρούς ότι η ΔΕΥΑ Ερμιονίδας ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΓΚΑΘΙ για το Δήμο, λόγω των προβλημάτων που είχε δημιουργήσει στους δημότες, με τους άστοχους χειρισμούς της.
Γιαυτό το λόγο έκρινα ότι έπρεπε να ασκηθεί έλεγχος:
1) Ως προς την αναγκαιότητα των δαπανών της.
2) Ως προς την διαφάνεια των δράσεών της και
3) Ως προς την ασκούμενη απ’ αυτήν τιμολογιακή πολιτική.
Όμως Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ δεν αποδέχθηκε τις παραπάνω επισημάνσεις μου λέγοντάς μου ότι η ενασχόλησή μου με την ΔΕΥΑΕΡ είναι εκτός των αρμοδιοτήτων μου και ότι ο ίδιος προσωπικά ασκεί ΕΛΕΓΧΟ!! Στη Δημοτική Επιχείρηση.

Επομένως η ΔΕΥΑΕΡ για μένα ήταν χώρος άβατος.
Συγκρίνοντας τους ισολογισμούς των ετών 2014 και 2015 που δημοσιοποίησε πέρσι η Επιχείρηση παρατηρούμε ότι οι ζημιές για το έτος 2014 ανήλθαν στο ποσό των 399.894,57 ενώ οι ζημιές για το έτος 2015 ανήλθαν στο ποσό των 664.697,896.
Δηλαδή, οι ζημιές της επιχείρησης για το έτος 2015 επί Δημαρχίας του κ. Σφυρή αυξήθηκαν κατά 264.803,32 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 66% .
Η αύξηση των ζημιών οφείλεται στις υπέρογκες δαπάνες που έγιναν το έτος 2015.»

Το πρώτο τετράμηνο του 2015 με υπογραφή μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΡ έγιναν τέσσερις απευθείας αναθέσεις σε εταιρεία των αδελφών του, συνολικού ποσού 97.711,20 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
Διευκρινίζουμε ότι οι αναθέσεις αυτές έγιναν πριν την ισχύ του Ν.4325/11-5-2015 ΦΕΚ 47.

Ως εκ τούτου είναι θέμα Εισαγγελέα να αποφανθεί εάν στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα όπως συμβαίνει με μεταγενέστερη της 11-5-2015 παρόμοιας απόφασης των προαναφερομένων την οποία παραθέτουμε και για την οποία στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα.
Σύμφωνα με τον ποινικό Κώδικα άρθρο 254 «Αποσιώπηση λόγω εξαίρεσης» και άρθρο 259 «παράβαση καθήκοντος».
Υπενθυμίζουμε ότι με την αποφ. ΦΕΚ Β 843/2011 συνίσταται στο Δήμο Ερμιονίδας ενιαία επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».
Σύμφωνα με τον Ν.3463/8-6-2006 ΦΕΚ 114 άρθρο 252 παρ. 5
Οι επιχειρήσεις της ΔΕΥΑ αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Με το άρθρο 257 του ιδίου νόμου «Κανονισμοί – Συμβάσεις»
Παρ. 2 «Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων καθώς και η σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ.

Ο Δημοτικός σύμβουλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΡ που ψήφίζε απευθείας αναθέσεις στην επιχείρηση των αδερφών του, πληρωνόταν και ως υπάλληλος με το ποσό των 978,12 ευρώ τον μήνα, ένταλμα το οποίο υπέγραφε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ.

Δηλαδή αν κατανοούμε σωστά, σύμφωνα με το άρθρο 99 του προαναφερόμενου νόμου «Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση, δεν δύνανται να συμμετάσχουν δημοτικοί σύμβουλοι στην κατάρτιση απόφασης, εφόσον ο ίδιος ή συγγενείς έως τον 2ο βαθμό δηλαδή και (αδέλφια) εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι ο κ. Εισαγγελέας θα αποφανθεί για πιθανά ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ πριν την ισχύ του Ν.4325/11-5-2015 ΦΕΚ 47.

Με την απόφαση αυτή, στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα που διέπραξε το μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΡ ψηφίζοντας υπέρ της απευθείας ανάθεσης έργου σε εταιρία των αδερφών του, απόφαση 41/2017 μεταγενέστερη του Ν.4325/11/5/2015.

Τέλος κ. Υπουργέ των Εσωτερικών θεωρούμε πως δεν είναι λογικό να επιφορτίζονται οι κ.κ. Εισαγγελείς και με το έργο των καθ’ ύλην αρμοδίων της Δημόσιας Διοίκησης.
Παρακαλείσθε λοιπόν μετά από τις σοβαρές αυτές καταγγελίες που παραθέσαμε όπως ενεργήσετε σύμφωνα με τον Ν.3463/8-6-2006 άρθρο 261 και να αιτήσετε από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών όπως διενεργήσουν διαχειριστικό έλεγχο στο Δήμο Ερμιονίδας.

*ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΤΗΛ. 6943570958

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα