ΑρκαδίαΕνημέρωση για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Ενημέρωση για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Σχετικά με την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου (Ν. 4583/2018) το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη του – ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ότι αναμένει τις απαντήσεις – διευκρινήσεις των ερωτημάτων που έχουν τεθεί από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προς τη Διευθύντρια Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι η ΚΕΕΕ απέστειλε την ερμηνεία που δίνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε κάποια ερωτήματα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την πρόθεση του νομοθέτη για διευκόλυνση στη μετάβαση όσων προσώπων επηρεάζονται από το συγκεκριμένο πλαίσιο και φυσικά τις μέχρι τώρα εποπτικές αποφάσεις.  

Σας παραθέτουμε τα ερωτήματα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών:

  1. Αιτήματα νέων εγγραφών μετά την 18.12.2018 με πιστοποιητικό Α που έχει εκδοθεί έως 18/12/2018.

Στις μεταβατικές διατάξεις του νέου νόμου, άρθρο 48, προβλέπεται

Παρ 2β : Η συγχώνευση, χωρίς άλλη διατύπωση, των κατηγοριών ασφαλιστικού πράκτορα και συμβούλου (ακόμα και των πιστωτικών ιδρυμάτων) σε μια ενιαία κατηγορία με την ονομασία «ασφαλιστικός πράκτορας».

Ο νομοθέτης δηλαδή αντιμετωπίζει ισότιμα και χωρίς διαδικαστικές ή άλλες υποχρεώσεις για τους επαγγελματίες – είτε κατείχαν πιστοποιητικό γνώσεων είτε όχι (κεκτημένο), όλες τις κατηγορίες ανεξάρτητα το επίπεδο γνώσεων που κατείχαν.

Παρ 5 : Οι βεβαιώσεις επιτυχούς εξετάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη του νέου νόμου εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο νομοθέτης δηλαδή έκρινε αναγκαία την διατήρηση σε ισχύ των πιστοποιητικών γνώσεων που έχουν εκδοθεί ( Α – Β – Γ – Δ) για χρήση από τους κατόχους τους σε μεταγενέστερο χρόνο από την έναρξη σε ισχύ και άρα για την χρήση τους για εγγραφή στις νέες κατηγορίες ( πρακτόρων και μεσιτών ) μιας και δεν μπορεί να έχουν άλλη χρήση εκτός από την εγγραφή στα επιμελητήρια. Στην παραπάνω περίπτωση εντάσσεται πληθώρα πιστοποιημένων, ιδιαίτερα από τις τελευταίες εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2018 (τα αποτελέσματα των οποίων εκδόθηκαν τον μήνα Νοέμβριο, δηλαδή ένα περίπου μήνα προ της δημοσίευσης του νόμου την 18.12.2018). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σκοπός της νομοθεσίας είναι η διευκόλυνση της απρόσκοπτης συνέχισης των διαδικασιών εγγραφής ή λειτουργίας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Με δεδομένο ότι ο νόμος προβλέπει την απαγόρευση νέων εγγραφών στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου με στόχο η συγκεκριμένη κατηγορία να εκλείψει πλήρως μετά την 16/12/2020 ( δηλαδή δύο έτη μετά την τελευταία εγγραφή με τον παλαιό νόμο) προκύπτει ότι οι νέες εγγραφές μπορούν να γίνονται μόνο στην  νέα κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα.

Η αποδοχή του πιστοποιητικού Α για την εγγραφή στη συγκεκριμένη κατηγορία εκτιμούμε ότι πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τα Επιμελητήρια διότι σε αντίθετη περίπτωση άλλη λύση θα σήμαινε σαφέστατα την παρεμπόδιση της έναρξης νέων εργασιών για νέο επαγγελματία, μιας και δεν υπάρχει δυνατότητα απόκτησης νέου πιστοποιητικού για ένα χρονικό διάστημα από την δημοσίευση του νόμου 4583/2018 δηλαδή την 18.12.2018 και έως την έκδοση αποτελεσμάτων στις πρόσφατα αναγγελθείσες εξετάσεις του Φεβρουαρίου έτους 2019 δηλαδή περί τα τέλη Μαρτίου 2019, μια κατάσταση που ταυτόχρονα θα σήμαινε ότι τα εκδοθέντα πιστοποιητικά Α δεν είναι σε ισχύ κάτι που αντιτίθεται στην προαναφερόμενη παρ 5. Τέλος σε αντίθετη απόφαση θα έπρεπε τα συγκεκριμένα πρόσωπα να καταβάλλουν εκ νέου παράβολο εξετάσεων και να υποστούν εκ νέου τη νέα δοκιμασία.

  • Αιτήματα εγγραφής στην κατηγορία των ασφαλιστικών πρακτόρων, επαγγελματιών οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στην κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων έως σήμερα (είτε έχουν ανάλογο πιστοποιητικό , είτε τους είχε αναγνωριστεί το κεκτημένο γνώσεων)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Η πιστοποίηση της κατηγορίας μεσιτών ασφαλίσεων περιλαμβάνει την ύλη της κατηγορίας ασφαλιστικών πρακτόρων.

Η εποπτική αρχή, με την απόφασή της για επαναπιστοποίηση ( αυτή των 75 ωρών σε 5 έτη) απαιτούσε ίδια εκπαιδευτικά προγράμματα επανεκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες διαμεσολάβησης με τις εκδοθείσες βεβαιώσεις περαίωσης να αποτελέσουν πιθανότατα ένα απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου για την ανανέωση των αδειών για όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης την 01.01.2020, καταλήγουμε στην λογική της αποδοχής της εγγραφής στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα μελών ήδη εγγεγραμμένων στην κατηγορία μεσιτών ασφαλίσεων  χωρίς απαίτηση πιστοποιητικού γνώσεων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θέταμε σε αμφισβήτηση την αναγνώριση της δυνατότητας άσκησης επαγγέλματος που είχε αποδοθεί έως τώρα όπως και την ισχύ των εκδοθέντων βεβαιώσεων περαίωσης σεμιναρίων επαναπιστοποίησης.

3. Αιτήματα εγγραφής στην κατηγορία συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων, επαγγελματιών οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στην κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων έως σήμερα (είτε έχουν ανάλογο πιστοποιητικό , είτε τους είχε αναγνωριστεί το κεκτημένο γνώσεων)

Σε περίπτωση κατά την οποία ασφαλιστικός πράκτορας αιτηθεί την εγγραφή του σαν συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων αναγνωρίζοντας την ισοτιμία των πιστοποιητικών γνώσεων τα οποία παραμένουν σε ισχύ (ή το κεκτημένο ως ίσχυε) και με δεδομένη την απαίτηση για επαναπιστοποίηση από το 2014 εκτιμούμε ότι αν καλύπτονται οι προϋποθέσεις προϋπηρεσίας δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση πιστοποιητικού γνώσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα