ΑρκαδίαΜετεωρολογικός Σταθμός τοποθετείται στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

Μετεωρολογικός Σταθμός τοποθετείται στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

Μετεωρολογικός σταθμός θα τοποθετηθεί μέσα στις επόμενες μέρες στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Πρόκειται για μία δράση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας που εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Επιμελητηρίου με το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Με την εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, θα παρέχονται, μέσω πλατφόρμας:

  1. Λεπτομερή δεδομένα για τον καιρό, όπως άνεμος, θερμοκρασία αέρα, υγρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, βροχόπτωση, κ.ά.
  2. Δεδομένα που αφορούν στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, όπως διοξείδιο του άνθρακα και αιωρούμενα σωματίδια (PM1, PM2.5 και PM10). Τα αιωρούμενα σωματίδια (Particulate Matter) είναι μικρού μεγέθους στερεά ή υγρά αιωρήματα (π.χ., αφρικανική σκόνη, καπνός τζακιών, άμμος από χωματουργικές εργασίες, κ.ά.) που βρίσκονται διασκορπισμένα στην ατμόσφαιρα και η συστηματική έκθεση σε αυξημένες συγκεντρώσεις έχει αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.

Δήλωση Προέδρου Γιάννη Τρουπή

«Η ιδιάζουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, απαιτεί όλοι μαζί, επιστήμονες και φορείς να προσπαθήσουμε για την  προστασία μας από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τη μόλυνση του περιβάλλοντος ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τον κοινωνικό του χαρακτήρα αλλά και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα που αποτελεί την «καρδιά» της ελληνικής οικονομίας, με αξιοποίηση όλων των μέσων που διαθέτει. Ευχαριστούμε θερμά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την άψογη συνεργασία και την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στις δράσεις μας».

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει ενημερωτικό δελτίο τύπου για τη χρήση της πλατφόρμας.

Εργο SodaS ense: Λειτουργία του Μετεωρολογικού Σταθμού

Το εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εκπονεί το έργο «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία», της Πράξης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας». Το έργο SodaSense εκπονείται ήδη από την 1/5/2021 και είναι εντεταγμένο στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».

Το έργο SodaSense αφορά στη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου που συλλέγονται από αισθητήρες και σχετίζονται με τις μικρο-μετακινήσεις, το μικρο-κλίμα και τη γεωργία, και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ευφυούς πλατφόρμας με ερευνητικό, κοινωνικό αλλά και επιχειρηματικό́ προσανατολισμό́. Στο πλαίσιο αυτό, η πράξη προδιαγράφει τη συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων και δεδομένων ποιότητας αέρα, η οποία ήδη εξελίσσεται μέσω μετεωρολογικών σταθμών, τους οποίους το έργο έχει προμηθευθεί μέσω των διαδικασιών της υπ’ αριθμ. 02/2022 διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με το Επιμελητήριο Αρκαδίας και κατόπιν μελέτης της χωροταξίας του αστικού ιστού της Τρίπολης και των δυνατοτήτων εγκατάστασης των σταθμών, προκύπτει ότι το κτήριο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την εγκατάσταση ενός εκ των μετεωρολογικών σταθμών.

Η ερευνητική ομάδα έχει ήδη παραλάβει τον μετεωρολογικό σταθμό και η εγκατάστασή του στο Επιμελητήριο Αρκαδίας θα ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο του 2023. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο μετεωρολογικός σταθμός είναι ενεργειακά αυτόνομος (περιέχει μπαταρία και ηλιακό πάνελ φόρτισης), λαμβάνει μετρήσεις ποιότητας αέρα με εξειδικευμένο εξοπλισμό, και μεταδίδει τις μετρήσεις μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιώντας μία κάρτα SIM με τρόπο αντίστοιχο όπως το κινητό μας τηλέφωνο.

Με την εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, θα παρέχονται στους πολίτες της Τρίπολης:

  • Λεπτομερή δεδομένα για τον καιρό, όπως άνεμος, θερμοκρασία αέρα, υγρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, βροχόπτωση, κ.ά.
  • Δεδομένα που αφορούν στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, όπως διοξείδιο του άνθρακα και αιωρούμενα σωματίδια (PM1, PM2.5 και PM10). Τα αιωρούμενα σωματίδια (Particulate Matter) είναι μικρού μεγέθους στερεά ή υγρά αιωρήματα (π.χ., αφρικανική σκόνη, καπνός τζακιών, άμμος από χωματουργικές εργασίες, κ.ά.) που βρίσκονται διασκορπισμένα στην ατμόσφαιρα και η συστηματική έκθεση σε αυξημένες συγκεντρώσεις έχει αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.

Στους πολίτες θα είναι διαθέσιμες τόσο οι τρέχουσες μετρήσεις όσο και ιστορικά στοιχεία (τιμές αλλά και με τη μορφή γραφημάτων).

Παρακάτω δίνεται μια σχετική εικόνα από τις μετρήσεις του αντίστοιχου σταθμού που είναι ήδη εγκατεστημένος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στην περιοχή Σέχι στην Τρίπολη, όπως καταγράφηκαν την Πέμπτη 28/09 στις 14:22. Σημειώνεται, μαζί με τον αντίστοιχο σταθμό που είναι τοποθετημένος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είναι οι μόνοι σταθμοί στην Αρκαδία που έχουν τη δυνατότητα μετρήσεων ποιότητας αέρα, επομένως για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τον μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί στο Επιμελητήριο Αρκαδίας θα παρέχονται δωρεάν

  • Στους πολίτες για να είναι γνώστες των δεδομένων καιρού και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Τρίπολη.
  • Στα μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις ή/και να τα αξιοποιούν σε δικές τους εφαρμογές.
  • Στην επιστημονική ομάδα του έργου για να τα αναλύει, να κάνει προβλέψεις και να εξάγει συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε επιστημονικές εφαρμογές και σε εφαρμογές κοινής ωφέλειας.

Η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων χρηστών στα δεδομένα θα γίνει μέσω κατάλληλης εφαρμογής/πλατφόρμας.

Η επιστημονική ομάδα έχει ήδη εγκαταστήσει 7 αγρο-μετεωρολογικούς σταθμούς στην ευρύτερη αγροτική περιοχή (λεπτομέρειες και δεδομένα είναι διαθέσιμα για ενδιαφερόμενους χρήστες/αγρότες) και έχει αναπτύξει ψηφιακό ημερολόγιο που είναι ήδη διαθέσιμο online: https://calendar.sodasense.uop.gr/

Ακολουθήστε την Ενημέρωση Πελοποννήσου στη σελίδα μας στο Facebook

Στην ομάδα και στις ειδήσεις της Google News

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα