ΠεριφέρειαΝτ. Νικολάκου: Πρόβλημα στην χρηματοροή και στην καθυστέρηση πληρωμών έργων της Περιφέρειας...

Ντ. Νικολάκου: Πρόβλημα στην χρηματοροή και στην καθυστέρηση πληρωμών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Θέμα προς συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας την Δευτέρα 1.7.2024, με τίτλο: «Στάση πληρωμών-Διακοπή εργασιών για τα έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου»!

Αναφέρομαι στο πρόβλημα που υπάρχει στην χρηματοροή και στην καθυστέρηση πληρωμών έργων, τα οποία έχουν δημοπρατηθεί και έχουν ξεκινήσει, με αποτέλεσμα οι εργολάβοι, λόγω μη πληρωμής να ζητούν διακοπή των εργασιών, κάτι το οποίο εγκρίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, γεγονός που καθιστά σε μεγάλη επισφάλεια την ολοκλήρωση τους και επιβαρύνει οικονομικά την Περιφέρεια.

Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες και παρά τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί για την κανονική ροη των χρηματοδοτήσεων, το θέμα δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα. Απεναντίας γίνεται εντονότερο με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι χρονικές παρατάσεις των έργων, εγκρίνοντας μάλιστα και αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα των εργολάβων.

Επειδή τα έργα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι πάρα πολλά, θα αναφέρω ως χαρακτηριστικά παραδείγματα συγκεκριμένα έργα των Περιφερειακών Ενοτήτων, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματα και την εξέλιξη των εργασιών καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Περιφερειακή Αρχή για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την ολοκλήρωση τους.

Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Αργολίδας

 • Βελτίωση Επ. Οδού από κόμβο Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια-Μυκήνες

Πρόκειται για την κατασκευή του τελευταίου συνδετήριου τμήματος, μήκους 7.015 χλμ. της Νέας Επαρχιακής Οδού Ανάδειξης Αρχαιολογικών χώρων, η οποία αναμένεται να συνδέσει το οδικό δίκτυο του Νομού Αργολίδας με τον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κορίνθου-Τριπόλεως).

Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε ως έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Την 21.4.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012529345) υπογράφτηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Περιφέρειας και του αναδόχου του έργου, συνολικού ποσού 37.258.916,01€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε δήλωση αρμοδίων της Περιφερειακής Αρχής ότι το έργο αυτό θα ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου και δεν θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

14 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης:

 1. Ποια είναι η πραγματική εικόνα για το συγκεκριμένο έργο;
 2. Σε ποιο πρόγραμμα είναι ενταγμένο και από πού χρηματοδοτείται;
 3. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες;
 4. Eχει γίνει οποιαδήποτε πληρωμή;
 5. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου;

Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Αρκαδίας

 • Έργα προστασίας λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 5.580.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε/ ΣΑΕΠ 826.

Το έργο δημοπρατήθηκε το 2019 ενώ ο οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε την 30.12.2020, η δεύτερη κατά σειρά εταιρεία, λόγω αποκλεισμού της πρώτης.

Ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα στις 8.6.2023 το έργο έπρεπε να έχει περαιωθεί.

Αντ’αυτού η ανάδοχος εταιρεία διέλυσε την εργολαβία και στη συνέχεια ακολούθησε ματαίωση της διάλυσης, λαμβάνοντας μάλιστα ως αποζημίωση το ποσό των 600.000€ και πλέον.

Μετά από νέα αίτηση για παράταση εκ μέρους του αναδόχου , η Περιφερειακή Επιτροπή έχει ορίσει ως προθεσμία περαίωσης του έργου 30.9.2024.

 1. Έχει γίνει άρση της διάλυσης της εργολαβίας;
 2. Συνεχίζονται οι εργασίες υλοποίησης του έργου, έτσι ώστε να περαιωθούν την προβλεπόμενη ημερομηνία δηλαδή στις 30.9.2024;
 3. Υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες μη πληρωμής του αναδόχου για εργασίες που έχουν εκτελεστεί;

Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κορινθίας

 • Αξιοποίηση και ανάδειξη του κατηργημένου δικτύου σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Βέλου σε περιβαλλοντικό πάρκο

Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό 5.000.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε διεκδικήσει καταθέτοντας σχετική πρόταση το ποσό των 20.000.000€ για την αξιοποίηση και ανάδειξη του κατηργημένου δικτύου της σιδηροδρομικής γραμμής, στο τμήμα Δερβένι – Σταθμός Κορίνθου, συνολικού μήκους 60 χλμ., για το οποίο είχαν εγκριθεί και οι όροι του χρησιδανείου για την παραχώρηση της γραμμής και ενός κτηρίου εμβαδού 110 τμ. χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό την περιβαλλοντική και οικολογική αναβάθμιση του χώρου.

Τελικά από το Ταμείο Ανάκαμψης εγκρίθηκε το ποσό των 5.000.000€.

Στις 6.9.2023 υπογράφτηκε με την ανάδοχο εταιρεία σύμβαση της πράξης (μελέτη-κατασκευή) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013363907).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της πράξης η εκπόνηση και υποβολή των οριστικών μελετών θα έπρεπε να έχει γίνει στις 6.12.2023 και η κατασκευή του έργου έως την 6.9.2025.

Λόγω διαφόρων τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, δόθηκε έγκριση παράτασης της προθεσμίας των οριστικών μελετών έως 6.2.2024 και στη συνέχεια νέα παράταση έως 6.4.2024 ενώ παράλληλα μεταβλήθηκε και η προθεσμία περαίωσης των εργασιών στις 6.11.2025.

Ακολούθησε τέταρτη παράταση της υποβολής οριστικών μελετών στις 6.6.2024 ενώ μεταβλήθηκε εκ νέου η προθεσμία περαίωσης του έργου στις 31.12.2025.

Στις 3.6.2024 η ανάδοχος εταιρεία αιτείται πέμπτη παράταση με αναθεώρηση της τμηματικής προθεσμίας των οριστικών μελετών έως στις 6.8.2024 καθώς και της παράτασης περαίωσης του έργου στις 28.2.2026. (Η Περιφερειακή Επιτροπή εγκρίνει την παράταση τμηματικής προθεσμίας ενώ παραμένει αμετάβλητη η περαίωση του έργου).

Μετά τις συνεχιζόμενες 5 παρατάσεις για την εκπόνηση και υποβολή οριστικών μελετών δημιουργούνται συνθήκες επισφάλειας της υλοποίησης του έργου, ακόμα και στην περίπτωση που οι οριστικές μελέτες θα υποβληθούν στις 6.8.2024, δηλαδή εάν δεν ζητηθεί περαιτέρω παράταση.

 1. Ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι την ημερομηνία περαίωσης του έργου (31.12.2025), είναι ρεαλιστικά αρκετός για την ολοκλήρωση του έργου;
 2. Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση;
 3. Έχουν πληρωθεί λογαριασμοί στην ανάδοχο εταιρεία;

Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λακωνίας

 • Κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα πλησίον της υπάρχουσας μεταλλικής γέφυρας στη Σκάλα Λακωνίας.

Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 4.465.000€ (με ΦΠΑ 24%) και χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων με κωδικό 2020ΕΠ52600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων και συγκεκριμένα την κατασκευή νέας γέφυρας μήκους 90 μέτρων στον ποταμό Ευρώτα και την συναρμογή της με το υφιστάμενο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 9.3.2023 μεταξύ της Περιφέρειας και της εργοληπτικής επιχείρησης.

Το έργο είχε προθεσμία εκτέλεσης 18 μήνες. Έχουν περάσει ήδη 15 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 1. Υπάρχει εκκρεμότητα οικονομική;
 2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του;

Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Μεσσηνίας

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων αναβάθμισης Διοικητηρίου της Π.Ε. Μεσσηνίας

Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με προϋπολογισμό 10.472.034€ με ΦΠΑ 24% .

Η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και της αναδόχου εταιρείας υπογράφτηκε 4.8.2022 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης, το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

22 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης:

 1. Σε ποιο στάδιο των εργασιών είναι σήμερα; Πόσο είναι το ποσοστό του φυσικού αντικειμένου που έχει υλοποιηθεί , με δεδομένο ότι έχει λάβει 862.471,50€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) συμπληρωματική σύμβαση;
 2. Ποιος είναι ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του έργου;
 3. Υπάρχουν εκκρεμότητες των λογαριασμών που έχουν ήδη κατατεθεί για εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί;
 4. Το συγκεκριμένο έργο είχε διακοπή εργασιών;

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Περιφέρεια επιβαρύνεται με πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά μηνιαίως για την ενοικίαση χώρων, για να στεγαστούν οι υπηρεσίες της και το αποθηκευτικό της υλικό.

 • Κατασκευή υποτμήματος ΧΘ 5+200 – ΧΘ 6+450 – Διέλευση αρχαιολογικού χώρου Πεταλιδίου της Επαρχιακής Οδού Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε- έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ: 2 + 840 έως ΧΘ: 10 + 160)

Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με προϋπολογισμό 13.000.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Δημοπρατήθηκε στις 21.3.2024 προκειμένου να ολοκληρωθεί ο άξονας Τζάνε-Καλαμάκι και αφορά την παράκαμψη της Αρχαίας Ακρόπολης του Πεταλιδίου, σύμφωνα με την πρόταση που προκρίνει το ΚΑΣ.

Υπογράφτηκε συμφωνητικό της Περιφέρειας με την ανάδοχο εταιρεία στις 21.8.2023 και οι εργασίες είχαν διακοπεί, όπως το είχαμε αναφέρει σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκκρεμούσε μάλιστα και η έγκριση ή μη για την χρήση εκρηκτικών.

Με δεδομένο ότι στη σύμβαση και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 αναφέρει πως η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 μήνες.

 1. Έχει γίνει άρση της διακοπής των εργασιών;
 2. Υπάρχουν εκκρεμείς λογαριασμοί για πληρωμή στον εργολάβο;
 3. Έχει λυθεί η εκκρεμότητα σχετικά με την χρήση εκρηκτικών;
 4. Ποιο είναι το φυσικό αντικείμενο που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του;

Επειδή η αναφορά των ανωτέρω έργων είναι ενδεικτική, ποιο είναι το συνολικό ποσό που απαιτείται για να εξοφληθούν οι καθυστερημένες οφειλές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να ξεκινήσουν τα έργα είτε χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, είτε είναι ενταγμένα σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους;

Κωνσταντίνα Νικολάκου

Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου

Ακολουθήστε την Ενημέρωση Πελοποννήσου στη σελίδα μας στο Facebook

Στην ομάδα και στις ειδήσεις της Google News

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσοτερα